Procedure wet 26 juni 2003

De Belgische wetgever heeft in 2003 besloten om de strijd tegen cyber- en typosquatting aan te gaan met de afkondiging van de wet van 26 juni 2003 (B.S., 09.09.2003). Deze wet werd inmiddels geïntegreerd in het Wetboek van Economisch Recht (Artikel XII.22 WER).

Deze wet is van toepassing op alle .be-domeinnamen én op alle domeinnaamhouders die hun woonplaats of vestiging in België hebben. Dit is een wezenlijk onderscheid met het toepassingsgebied van de ADR-procedure. Ook de domeinnamen uit de generieke domeinen (zoals .com, .org, .net, .vlaanderen, .brussels, club) en uit de domeinen met landcode (zoals .nl, .fr, .de) vallen dus onder de wet, doch enkel als de domeinnaamhouder zijn woonplaats of vestiging in België heeft.

De procedure wordt ingeleid en behandeld als een vordering zoals in kortgeding bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of van de rechtbank van koophandel.

Om de overdracht van de domeinnaam te bekomen, moeten drie cumulatieve voorwaarden worden aangetoond:

  • De domeinnaam is identiek aan, of stemt er zodanig mee overeen dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit, die aan iemand anders toebehoort.
  • De domeinnaamhouder heeft geen enkel recht of legitiem belang t.o.v. die domeinnaam.
  • Hij handelde met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen.

Indien aan deze drie voorwaarden cumulatief is voldaan, kan de voorzitter van de rechtbank zowel de schrapping als de overdracht van de domeinnaam bevelen. Het is aan te bevelen om de overdracht van de domeinnaam te vorderen, gezien men anders het risico loopt dat de domeinnaam, na schrapping ervan, opnieuw wordt geregistreerd door een derde te kwader trouw.

Domeinnaam

een uniek adres voor een website. Een domeinnaam staat eigenlijk voor een IP-adres (reeks cijfers). Omdat cijferreeksen moeilijk te onthouden zijn, worden ze omgezet in domeinnamen . Een domeinnaam bestaat uit minstens twee gedeeltes, gescheiden door een punt.

ADR

Alternative Dispute Resolution. Elke belanghebbende kan de alternatieve geschillenprocedure voor de beslechting van een geschil over een .be-domeinnaam inleiden bij CEPINA. Het geschil wordt beoordeeld door een onafhankelijke Derde Beslisser, een juridisch expert in de materie. De Derde Beslisser kan beslissen om de domeinnaam te verwijderen of om de naam over te dragen aan de klager. De domeinnaamhouder kan (normaliter) één maal schriftelijk repliceren op de argumentatie van de klager.