Wanpraktijken

Valse online bedrijvengidsen

Belgische bedrijven/organisaties die in het bezit van een domeinnaam zijn, ontvangen een brief met de vraag uw bedrijfs- en websitegegevens door te geven of de vermelde gegevens te verifiëren en de brief ondertekend terug te sturen met de bedoeling deze gegevens op te nemen in een online bedrijvengids.

Deze zgn. internetregisters maken in hun brieven gebruik van visuele en textuele elementen die kunnen geassocieerd worden met officiële actoren op de markt van de gidsen en/of van het internet in België.

De bedrijven/organisaties die de brief ingevuld en ondertekend terugsturen, in de veronderstelling dat het hier om een officiële Belgische instantie gaat, ondertekenen in feite een bestelbon voor de opname van hun gegevens in één of andere online bedrijvengids en ontvangen een factuur en/of een overschrijving voor de kosten van de opname van hun gegevens.

DNS Belgium raadt de geadresseerden van dergelijke brieven/registratieformulieren aan om deze grondig en volledig door te nemen vooraleer het formulier ondertekend terug te sturen en ingeval van vragen over het beheer van hun domeinnaam steeds contact op te nemen met hun erkende .be-registrar.

In België waren reeds verschillende van deze zgn. internetregisters actief:

Aanbieden van overeenstemmende domeinnaam in andere domeinnaamzones

Deze praktijk bestaat erin dat een zgn. “registrar” (meestal gesitueerd in het buitenland) telefonisch of per e-mail contact opneemt met een firma in Belgie en hen meedeelt dat één van hun cliënten de domeinnaam die overeenstemt met of zeer sterk gelijkt op de naam van hun firma of op één van hun merken wil registreren in één of meerdere andere domeinnaamzones.

Deze “registrar” stelt dan aan de firma in kwestie voor om de domeinnaam in de aangehaalde domeinnaamzones voor hun te registreren.

Het laakbare van deze praktijk is dat de “registrar” de registraties verricht tegen woekerprijzen en de gecontacteerde bedrijven onder druk zet om binnen een zeer korte tijdspanne een beslissing te nemen omtrent het al dan niet registreren van de domeinnamen in kwestie.

DNS Belgium heeft weet van 2 verschillende modus operandi door dit soort van “registrars” aangewend:

  • met e-mail gericht aan de CEO wordt de Belgische firma door een domeinnaamregistratieorganisatie uit Azië op de hoogte gebracht van het feit dat één van hun clienten de v ennootschapsnaam en merk van deze firma wil laten registreren in een aantal Aziatische domeinnaamzones (.cn, .asia, .hk, ...) en gevraagd hieromtrent zo spoedig mogelijk contact op te nemen;
  • het Belgisch bedrijf wordt telefonisch gecontacteerd met hetzelfde verhaal door een zgn. “registrar” en gevraagd onmiddellijk te beslissen of ze zelf de domeinamen in de andere domeinnaamzones wil registreren bij deze “registrar”.

DNS Belgium raadt de .be-domeinnaamhouders aan om zich in eerste instantie af te vragen of ze geïnteresseerd zijn in de aangeboden extensies van hun domeinnaam. Indien dit niet het geval is, kan het mailbericht met de aanbieding best genegeerd worden. Indien de .be-domeinnaamhouder wel geïnteresseerd is in de aziatische of eventueel andere extensies, dan raadt DNS Belgium aan om de gebruikelijke partner voor domeinnaamregistraties te contacteren; deze kan dan de extensies rechtstreeks of via een derde proberen te registreren tegen een correcte en op voorhand vastgestelde prijs.

CENTR

Council of European National Top-level domain Registries, een vzw die de belangen verdedigt van de beheerders van de landcodes (ccTLD's).

registrar

Partij die domeinnamen registreert voor bedrijven, instellingen of personen. Naast het ‘verkopen’ van webadressen, kunt u bij een registrar vaak ook terecht voor andere services zoals hosting, webdesign enz. 

Domeinnaam

een uniek adres voor een website. Een domeinnaam staat eigenlijk voor een IP-adres (reeks cijfers). Omdat cijferreeksen moeilijk te onthouden zijn, worden ze omgezet in domeinnamen . Een domeinnaam bestaat uit minstens twee gedeeltes, gescheiden door een punt.

DNS

Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.

Vragen?

Raadpleeg zeker onze FAQ pagina's!

Totaal aantal registraties