Status domeinnaam

De status van een domeinnaam is de toestand waarin een domeinnaam zich op een bepaald moment bevindt.

Beschikbaar

Als een domeinnaam beschikbaar is, betekent het dat deze nog niet geregistreerd is. Deze is dus beschikbaar voor registratie als hij conform is met de Algemene voorwaarden voor .be-domainnamen (Punt 2. Aanvaardbare domeinnamen) of de algemene voorwaarden voor .vlaanderen en .brussels-domeinnamen (Artikel 1).
 

Niet beschikbaar

Een domeinnaam die niet beschikbaar is, kan niet meer geregistreerd worden.
Je kan over de betreffende domeinnaam meer informatie opvragen om de exacte status ervan te zien en eventueel te checken wie de domeinnaamhouder is. Dit zijn de verschillende mogelijkheden:
 


Niet geldig

Deze domeinnaam voldoet niet aan de .be-registratieregels. Misschien heeft u ongeldige karakters ingegeven.
 
 

registrar

Partij die domeinnamen registreert voor bedrijven, instellingen of personen. Naast het ‘verkopen’ van webadressen, kunt u bij een registrar vaak ook terecht voor andere services zoals hosting, webdesign enz. 

Domeinnaam

een uniek adres voor een website. Een domeinnaam staat eigenlijk voor een IP-adres (reeks cijfers). Omdat cijferreeksen moeilijk te onthouden zijn, worden ze omgezet in domeinnamen . Een domeinnaam bestaat uit minstens twee gedeeltes, gescheiden door een punt.

DNS

Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.

CEPINA

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. DNS Belgium heeft in samenwerking met CEPINA een alternatieve procedure uitgewerkt voor geschillen over .be-domeinnamen. 

ADR

Alternative Dispute Resolution. Elke belanghebbende kan de alternatieve geschillenprocedure voor de beslechting van een geschil over een .be-domeinnaam inleiden bij CEPINA. Het geschil wordt beoordeeld door een onafhankelijke Derde Beslisser, een juridisch expert in de materie. De Derde Beslisser kan beslissen om de domeinnaam te verwijderen of om de naam over te dragen aan de klager. De domeinnaamhouder kan (normaliter) één maal schriftelijk repliceren op de argumentatie van de klager.

Vragen?

Raadpleeg zeker onze FAQ pagina's!

Totaal aantal registraties