Veiligheid op het internet

Meer en meer mensen surfen op het internet en kopen online producten en diensten aan. Het is dan ook belangrijk dat we ons bewust zijn van de gevaren die het internet met zich meebrengt.

Er zijn overheidsdiensten in het leven geroepen die de burger beschermen tegen misbruik via digitale weg: de FCCU en de RCCUWat zijn de FCCU en de RCCU en wat is hun taak?

Veiligheidsproblemen op het internet ontstaan door technische manipulaties, die we indelen in vier grote groepen:

Manipulatie zonder toegang tot de computer

Fraudeurs proberen informatie te krijgen zonder dat ze toegang tot uw pc hebben, bv. door misleidende mails te sturen. Dit kan leiden tot diefstal, manipulatie van vertrouwelijke informatie en overbelasting of blokkering van internetsystemen.

Manipulatie met toegang tot de computer

Door in te breken op uw computer kan een hacker in uw naam handelingen stellen via uw computer. Zo kan hij o.a. bankverrichtingen realiseren of kijken wat u precies allemaal doet met uw computer.

Blokkeren van de computer

Door machines of internetverbindingen te overbelasten probeert men het internet te blokkeren.

Chantage

Tenslotte worden internetgebruikers gechanteerd via ransomware.  Dit  zijn programma’s die een computer (of gegevens die erop staan) blokkeren en vervolgens van de gebruiker geld vragen om de computer weer te kunnen gebruiken. Betalen leidt in de meeste gevallen niet tot ontsluiting van de computer en is altijd af te raden.

Vaak ook worden de technieken in combinatie gebruikt. Zo proberen internetfraudeurs het surfgedrag te manipuleren door heel kleine en moeilijk detecteerbare veranderingen aan te brengen in de software van andermans computer of gebruiken zij dezelfde computers van een niets vermoedende surfer om servers te overbelasten.

phishing

Ruime categorie van misleidende praktijken. Oplichters lokken u naar een website die een kopie is van een echte website en laten u aanmelden met login, wachtwoord en creditcardnummer. Zo beschikt de fraudeur over uw gegevens.

server

Een programma of computer die diensten verleent aan andere computerprogramma’s en hun gebruikers.

cache

Opslagplaats waar gegevens worden bewaard voor een bepaalde tijdsduur.

cybersquatting

Malafide praktijk waarbij een cybersquatter domeinnamen registreert die identiek zijn aan o.m. bekende en geregistreerde merknamen of handelsnamen, met als doel de merknaamhouder of de handelaar te schaden of om de domeinnaam tegen een woekerprijs te verkopen.

SPAM

Verzamelnaam voor ongewenste e-mailberichten. 

malware

Verzamelnaam voor kwaadaardige en schadelijke software. Naast virussen, trojaanse paarden, wormen en spyware, horen ook root-kits en back-doors onder malware.

Nameserver

server die een domeinnaam omzet in een IP-adres. Als u een domeinnaam (bv. dnsbelgium.be)  voor de eerste keer in uw browser typt, vraagt uw computer aan de nameserver die verbonden is aan de website die u wil bezoeken, naar welk IP-adres te surfen.

FCCU

de Federal Computer Crime Unit. Dit is een onderdeel van de federale politie dat zich bezighoudt met de bestrijding van ICT-criminaliteit.

Spoofing

het stelen van de identiteit van een computer. Door een aantal technische aanpassingen kan een computer alle verkeer van en naar een andere computer onderscheppen. Op die manier kan de computer 'in het midden' de volledige communicatie tussen twee computers "afluisteren".

Domeinnaam

een uniek adres voor een website. Een domeinnaam staat eigenlijk voor een IP-adres (reeks cijfers). Omdat cijferreeksen moeilijk te onthouden zijn, worden ze omgezet in domeinnamen . Een domeinnaam bestaat uit minstens twee gedeeltes, gescheiden door een punt.

DNS

Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.

CEPINA

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. DNS Belgium heeft in samenwerking met CEPINA een alternatieve procedure uitgewerkt voor geschillen over .be-domeinnamen. 

RCCU

de Regionale Computer Crime Unit doet forensisch ICT-onderzoek van PC-apparatuur, andere gegevensdragers en kleine netwerken. De RCCU's onderzoeken de sporen van internetcriminaliteit en identificeren de daders.

Vragen?

Raadpleeg zeker onze FAQ pagina's!

Totaal aantal registraties