Nieuws

Nieuwe reeks domeinextensies: wanneer komen zij eraan?

02 januari 2019

Na de eerste reeks nieuwe domeinextensies, van .app tot .xyz, heeft ICANN beslist dat er een tweede golf komt. Tegen wanneer mag u die verwachten? En hoever zijn de procedures al gevorderd?

Nieuwe domeinextensies: een groot succes

Het heeft wel wat voeten in aarde gehad vooraleer de eerste reeks nieuwe domeinextensies het licht zagen. Al in 2008 nam icann de initiële beslissing om naast de bestaande generische Top Level Domains zoals .com, .bizz, .net, .org, en de landen TLD 's zoals .be of .nl, bedrijven en organisaties de mogelijkheid te bieden om een eigen tld te creëren. In 2012 ging de eerste ronde applicaties van start. En vanaf 2013 werden, met mondjesmaat, de vele nieuwe domeinextensies op het internet gedelegeerd.

Dankzij deze nieuwe domeinextensie werd het knellend keurslijf van de steeds schaarser wordende .com domeinen doorbroken. Voortaan kon iedereen een domeinnaam registreren met de extensie die perfect aan zijn doel beantwoordde. En dat aan een betaalbare prijs: gedaan met de  torenhoge bedragenn voor een goed klinkende .com domeinnaam. Er werden immers domeinextensies gelanceerd in verschillende categorieën: generische termen (.shop, .bike, .guru); geografische begrippen zoals steden of landstreken (.london, .amsterdam, .gent, .vlaanderen); maar ook merknamen werden mogelijk (.bbc, .chanel, .bmw).

In augustus 2018 waren er 1.225 domeinextensies gedelegeerd, goed voor 25,1 miljoen domeinnamen. Tot de Top 5 behoren de extensies .top, .loan, .xyz, .club, .online. En nog steeds komen er elke maand nieuwe extensies vrij, waarvan sommigen meteen hoge ogen scoren. Het door Google uitgebate .app bijvoorbeeld, nog maar pas gelanceerd in mei 2018, wordt al gebruikt voor meer dan 300.000 domeinnamen.

Word cloud with food related New gTLDs

Waarom een tweede reeks nieuwe domeinextensies?

Het wereldwijde web blijft groeien. Technologie evolueert steeds sneller. Nieuwe termen worden gemeengoed, die bij het afsluiten van de eerste ronde nog niet eens gekend waren. En bedrijven, die voorheen argwanend stonden tegenover de nieuwe tld's, zien nu het belang in van hun eigen merknaam als domeinextensie. Daarom besliste icann in februari 2012 dat er een nieuwe ronde zou komen.

Maar uit de eerste ronde vielen enkele lessen te trekken. Daarom werden verschillende werkgroepen opgericht. Zo moet de Subsequent Procedures werkgroep de procedures bekijken die gehanteerd waren, en voorstellen formuleren om die te verbeteren. De Cross Community werkgroep, die zich bezighoudt met de namen van landen en regio's, moet de knoop doorhakken: zullen er ook domeinextensies komen van twee letters, zoals bij de "echte" country code tld's?

Nog een derde werkgroep moet de "All Rights Protection Mechanisms" bestuderen. Want er werden wel procedures in het leven geroepen om geregistreerde merknamen te beschermen, maar hebben zij voldoende gewerkt? Het gaat dan met name om TMCH (Trade Mark Clearing House), UDPR (Uniform Domain-name Dispute Resolution), URS (Uniform Rapid Suspension) en PDP (Post Delegation Policy).

En verder, maar dat is een werk van lage adem, moet er een nieuw beleid ontwikkeld worden voor het huidige WHOIS-systeem. In het licht van de GDRP-wetgeving moet dat immers grondig aangepast worden om de privacy van de domeinhouder beter te beschermen.

Wanneer komt de tweede reeks domeinextensies eraan?

U hebt al begrepen dat er nog heel wat werk voor de boeg ligt. Bovendien zullen alle conclusies van de werkgroepen afgetoetst worden met het grote publiek en de stakeholders. Voorlopig ligt volgende planning op tafel:

  • Q1 2019: de werkgroepen dienen hun eindrapport in
  • Q3 2019: icann Board stelt aanbevelingen aan, en de implementatie kan beginnen
  • Q1 2021: de eerste applicaties kunnen ingediend worden bij icann.

Een verre toekomst, die snel dichterbij zal komen. En bedrijven en organisaties, die reeds als Registry een of meerdere nieuwe tld's exploiteren, de nodige tijd geeft na te gaan wat deze nieuwe ronde voor hen aan kansen biedt. Bedrijven die hun eigen merknaam nog niet als domeinextensie gelanceerd hebben, krijgen de tijd om te overwegen alsnog hun merknaam als uniek online patrimonium te registreren. En de juiste internetpartner te zoeken die hen daarbij op technologisch vlak kan bijstaan. Wij houden u op de hoogte!

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde naties.