De duurzaamheidsstrategie van DNS Belgium

In 2016 startten we in DNS Belgium met een project om onze duurzaamheidsstrategie volledig uit te werken. Uiteraard zijn we altijd een organisatie geweest met een grote maatschappelijke betrokkenheid en begon ons duurzaamheidsverhaal veel eerder:

 • sinds 2008 hebben we een partnership met Close the Gap
 • we helpen starters via Unizo en KBC 
 • we ondersteunen bijscholings- en opleidingsprojecten voor kansarmen

Ook op andere vlakken hadden we al stappen ondernomen om onze duurzaamheid te verbeteren: we sorteren afval, printen bewust minder, voorzien verschillende mogelijkheden om werk en privé beter in balans te houden, migreren we naar groene datacenters, via Wordloop recycleren we onze e-waste …

Maar ondanks ons maatschappelijk engagement en de vele initiatieven was er nog geen globale strategie, waren er geen duidelijke prioriteiten en stond duurzaamheid niet expliciet vermeld in de missie van DNS Belgium. 

Ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie

Het duurzaamheidsproject kreeg daarom enkele duidelijke doelstellingen mee:  

 • onderzoeken wat maatschappelijk verantwoord ondernemen kan betekenen voor een bedrijf als DNS Belgium
 • bepalen wie de MvO-stakeholders zijn
 • bepalen van de duurzaamheidsstrategie met bijbehorende acties en KPI’s

Referentie en inspiratie

Tijdens de onderzoeksfase keken we eerst naar de duurzaamheidsprestaties van een selectie van organisaties uit de sector van de domeinnamen. Hun ‘best practices’ op het vlak van duurzaamheid waren zowel een referentiepunt als een inspiratiebron voor de ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie van DNS Belgium.

Vervolgens onderwierpen we onze gehele ‘value chain’ aan een kritisch onderzoek gebaseerd op de 8 domeinen van de ISO 26000 duurzaamheidsrichtlijnen:

 • beleid
 • milieu
 • arbeidspraktijken
 • mensenrechten (hebben we verder niet opgenomen, omdat het niet van toepassing is op onze activiteiten en sector)
 • klantendiensten
 • duurzaam aankopen en ketenbeheer
 • maatschappelijke betrokkenheid
 • communicatie

Uit de analyse bleek dat zowel het personeel als de raad van bestuur operationele betrouwbaarheid, naleving van het beleid en privacy en beveiliging van informatie heel belangrijk vonden. We scoorden minder goed op het vlak van beleid, milieu, duurzaam ketenbeheer en communicatie over duurzaamheid. Met deze informatie ging de werkgroep aan de slag om een duurzaamheidsvisie, strategie en doelstellingen te bepalen.

Kinderhanden die plantje vasthouden.

Visie, strategie en doelstellingen

In een gedigitaliseerde maatschappij waar iedereen zich bewust is van de mogelijkheden van en toegang heeft tot domeinnamen, wil DNS Belgium op een duurzame wijze een centre of excellence zijn voor alles wat te maken heeft met domeinnamen.

DNS Belgium is – als neutrale beheerder en hoofdrolspeler in de Belgische domeinnamen – een essentiële en geprefereerde partner voor de vele stakeholders die geïnteresseerd zijn in een degelijk beveiligd internet voor een digitaal bewuste samenleving. Om dit te verwezenlijken zal DNS Belgium continu toptalent aanwerven en behouden.

Ons duurzaamheidsbeleid steunt op vier pijlers:

 1. inspirerende werkplek
 2. leider in security
 3. digitaal bewustzijn
 4. duurzaam ketenbeheer

Voor elk van die pijlers definieerden we onze strategische doelstellingen die we moeten bereiken tegen 2020:

Inspirerende werkplek

  Kantoor waar twee mensen werken met computers. De man zit op een zitbal, de vrouw heft gewichtjes om fit te blijven op het werk. Er staan twee planten in het kantoor en er is een groot raam.
  • Een werkplek waar de juiste mensen op een gezonde manier het juiste werk kunnen doen.
  • Een plek waar medewerkers hun talent ten volle kunnen benutten en ruimte krijgen om goede dingen te verwezenlijken.
  • Een werkgever voor wie mensen bewust kiezen.
  • An employer of choice, die sneller en gemakkelijker goede nieuwe mensen vindt voor de juiste functies en de goede mensen kan behouden.

  Leider in security

   Twee mensen die op kantoor werken. Vrouw beveiligt de cloud, man zoekt online naar beveiligingsproblemen.
   • Erkend worden als een vernieuwer in de wereld van de domeinnamen met als doel nul incidenten die gevolgen hebben voor de uptime van onze infrastructuur, en een vermindering van het aantal gevallen van misbruik.
   • Een actieplan uitwerken om deskundig te worden in het Belgische security landscape zodat we relevante input kunnen geven aan beveiligingsinstellingen en de pers.

   Digitaal bewustzijn 

   Persoon die een kind, een ondernemer en een oudere persoon alles leert over het internet.
   • Bij bepaalde doelgroepen het bewustzijn verhogen omtrent gebruik en misbruik van het internet.
   • Met programma’s op maat kinderen ‘internet wise’ maken, ouderen, digibeten en KMO’s vertrouwd maken met het internet. 

   • Een actieplan uitwerken om direct en indirect doelgroepen te bereiken.

   Duurzaam ketenbeheer

   Kantoor met geparkeerde fiets, een vrouw die duurzaam geproduceerde soep drinkt, een windmolen en een vuilnisbak met e-waste.
   • Een voorbeeldrol spelen in onze invloedssfeer door onze partners (leveranciers en verkoopkanalen) aan te moedigen hun eigen business op een duurzame manier te ontwikkelen.
   • Samen met onze partners een actieplan uitteken voor sociale en groene initiatieven.

   Het vervolg

   Het stopt niet bij de definitie van de visie en strategie. Per pijler werd in 2017 een werkgroep opgericht die de strategie verder zal uitwerken, acties en projecten zal definiëren en implementeren volgens de gedefinieerde KPI’s. Deze werkgroepen zijn samengesteld vanuit het personeel en zullen zorg dragen voor de verdere uitwerking en opvolging van het duurzaamheidsproject de komende jaren. Een concrete actie is de deelname aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Lees alles over het Voka Charter Duurzaam ondernemen.

   Meer weten?