Wie - WatVisie - Missie - Waarden - Duurzaamheid - Meer over DNS Belgium

 

WIE IS DNS BELGIUM? 

DNS Belgium is een Belgische not-for-profitorganisatie opgericht in 1999 door ISPA Belgium (Internet Service Providers Association), Agoria (federatie voor de technologische industrie) en BELGTUG (Belgium’s communication technology and services user Group). Ons doel is het registreren van domeinnamen te organiseren, het internet toegankelijk te maken en het gebruik ervan aan te moedigen.

WAT DOEN WE? 

DNS Belgium voert de volgende taken uit:

 • een registratiebeleid en registratieprocedures, -regels en -wetgeving opstellen  
 • de kwaliteit verzekeren van de domeinnaamregistraties in België
 • alle technische aspecten die te maken hebben met de registratie van domeinnamen regelen
 • overeenkomsten maken met registrars
 • de registratie van domeinnamen op nationaal niveau coördineren
 • .be vertegenwoordigen in internationale wetgevende organen en werkgroepen
 • de technologische evoluties binnen de wereld van de domeinnamen opvolgen
 • standaardisering stimuleren
 • samenwerking tussen Internet Service Providers bevorderen

ONZE VISIE 

In een gedigitaliseerde maatschappij waarin iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden en voordelen van domeinnamen, wil DNS Belgium, op een duurzame manier, een centre of excellence zijn. 

ONZE MISSIE 

Onze missie bestaat uit

 • het operationeel en administratief beheer van de domeinnaamzones .be, .vlaanderen & .brussels op een veilige en kwaliteitsvolle manier
 • het internet toegankelijker maken door op te treden als tussenpersoon voor alle mogelijke internetspelers op nationaal en internationaal niveau 
 • het gebruik van internet aanmoedigen via domeinnamen

WAARDEN en Future value enablers

Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid

Deze waarden zijn de hoekstenen van de technische missie van DNS Belgium. Het fundamentele belang van deze waarden wordt door de hele organisatie en al haar stakeholders erkend en onderschreven. Onze huidige inspanningen op het vlak van veiligheid zijn groot. Wij zullen blijvend investeren om ons veililigheidsniveau op peil te houden.  

Innovatie en Pro-activiteit

DNS belgium wil een betrouwbare en innovatie speler blijven in de wereld van de domeinnamen. Door een grondige kennis van de markt kunnen wij innovatieve oplossingen bouwen.  

Aan een netwerk van 450 registrars biedt DNS Belgium een kwalitatief hoogstaand registratiesysteem aan. Daarnaast zorgt DNS Belgium dat de .be-domeinnamen constant wereldwijd beschikbaar zijn door de permanente toegankelijkheid van de nameservers te garanderen.

Door innovatief te werken en pro-actief in te spelen op evoluties binnen ons vakgebied kunnen we ook in de toekomst een veiligheid, kwalitatief en stabiel internet garanderen. 

Sociaal en Neutraal 

Deze waarden zijn fundamenteel voor DNS Belgium en haar medewerkers. Wij hebben blijvend aandacht voor deze waarden.  

Concreet betekent dat, dat DNS Belgium zich continu inzet om het internet toegankelijk te maken voor iedereen bv. door de kostprijs laag en de registratievoorwaarden zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dat DNS Belgium neutraal is betekent dat we onze activiteiten verrichten los van enige politieke strekking, taal, cultuur… Maar ook dat we een neutrale houding aannemen tegenover alle actoren in de digitale maatschappij en we iederen op dezelfde manier benaderen: grote en kleine registrars, domeinnaamhouders… worden met hetzelfde respect behandeld en kunnen op dezelfde kwaliteit rekenen.

Duurzaamheid

DNS Belgium gaat heel bewust om met de duurzaamheid van haar dienstverlening, haar leveranciers en alle betrokken partners, en is een actieve promotor van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ons duurzaamheidsbeleid steunt op vier pijlers:

 1. Inspirerende werkplek
 2. Leider in security
 3. Digitaal bewustzijn
 4. Duurzaam ketenbeheer

Voor elk van die pijlers definieerden we onze strategische doelstellingen die we moeten bereiken tegen 2020. Al onze beslissingen en acties worden dan ook afgetoetst aan deze doelstellingen en hun duurzaamheid op lange termijn.

Meer over DNS Belgium

DNS

Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.

Vragen?

Raadpleeg zeker onze FAQ pagina's!

Totaal aantal registraties