Missie

In 1999 richtten ISPA België (Internet Service Providers Association), Agoria (federatie van de technologische industrie) en BELTUG (Belgium’s communication technology and services user Group) de vzw DNS Belgium op. Onze missie bestaat in het registreren van domeinnamen, het toegankelijker maken van het internet en het aanmoedigen van het gebruik ervan.

U vindt alle informatie in onze statuten.
De taken van DNS Belgium zijn de volgende:

  • uitwerken van het beleid en van de procedures betreffende de registratie, evenals het opstellen van de regels en voorschriften
  • garanderen van de kwaliteit van de registratie van de domeinnamen in België
  • beheren en organiseren van alle technische aspecten van de registratie
  • sluiten van overeenkomsten met de registrars
  • op nationaal niveau coördineren van de registratie van de namen
  • vertegenwoordigen van .be, .vlaanderen en .brussels bij internationale regulerende instanties en werkgroepen
  • opvolgen van de technologische evolutie in het kader van de domeinnamen
  • stimuleren van de standaardisatie
  • stimuleren van de samenwerking tussen de Internet Service Providers.

Sedert 11 december 2000 werd de registratie gedecentraliseerd naar een netwerk van registrars. De aanvraagprocedure werd geautomatiseerd en vereenvoudigd. Particulieren kunnen nu eveneens een domeinnaam aanvragen en ook algemene begrippen kunnen geregistreerd worden.

Domeinnaam

een uniek adres voor een website. Een domeinnaam staat eigenlijk voor een IP-adres (reeks cijfers). Omdat cijferreeksen moeilijk te onthouden zijn, worden ze omgezet in domeinnamen . Een domeinnaam bestaat uit minstens twee gedeeltes, gescheiden door een punt.

DNS

Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.

Vragen?

Raadpleeg zeker onze FAQ pagina's!

Totaal aantal registraties