De duurzaamheidstrategie van DNS Belgium

In 2016 startten we in DNS Belgium met een project om onze duurzaamheidsstrategie volledig uit te werken. Uiteraard zijn we altijd een organisatie geweest met een grote maatschappelijke betrokkenheid en begon ons duurzaamheidsverhaal veel eerder.

Zo hebben we al sinds 2008 een partnership met Close the Gap, helpen we starters via Unizo en KBC, en ondersteunen we bijscholings- en opleidingsprojecten voor kansarmen. Ook op andere vlakken hadden we al stappen ondernomen om onze duurzaamheid te verbeteren: we sorteren afval, printen bewust minder, er zijn verschillende mogelijkheden om werk en privé beter in balans te houden, we migreren naar groene datacenters, via Wordloop recycleren we onze e-waste…

Maar ondanks ons maatschappelijk engagement en de vele initiatieven was er nog geen globale strategie, waren er geen duidelijke prioriteiten en stond duurzaamheid niet expliciet vermeld in de missie van DNS Belgium. Het duurzaamheidsproject kreeg daarom enkele duidelijke doelstellingen mee:  

 1. Onderzoeken wat maatschappelijk verantwoord ondernemen kan betekenen voor een bedrijf als DNS Belgium.
 2. Bepalen wie de MvO-stakeholders zijn.
 3. Bepalen van de duurzaamheidsstrategie met bijbehorende acties en KPI’s.

Referentie en inspiratie

Tijdens de onderzoeksfase keken we eerst naar de duurzaamheidsprestaties van een selectie van organisaties uit de sector van de domeinnamen. Hun best practices op het vlak van duurzaamheid waren zowel een referentiepunt als een inspiratiebron voor de ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie van DNS Belgium.

Vervolgens onderwierpen we onze gehele ‘value chain’ aan een kritisch onderzoek gebaseerd op de 8 domeinen van de ISO 26000 duurzaamheidsrichtlijnen:

 • Beleid
 • Milieu
 • Arbeidspraktijken
 • Mensenrechten (hebben we verder niet opgenomen, omdat het niet van toepassing is op onze activiteiten en sector)
 • Klantendiensten
 • Duurzaam aankopen en ketenbeheer
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Communicatie

De bevindingen uit deze analyse legden we voor aan onze stakeholders op het vlak van duurzaamheid:

 • De leden van de beleidsraad
 • De leden van het strategisch comité voor de .be (hierin zitten vertegenwoordigers van de overheid)
 • Onze registrar advisory board
 • Het voltallige personeel

Uit de analyse bleek dat zowel het personeel als de raad van bestuur operationele betrouwbaarheid, naleving van het beleid en privacy en beveiliging van informatie heel belangrijk vonden. Deze onderwerpen scoorden niet enkel hoog op belangrijkheid, ook onze inspanningen op dit vlak werden reeds als zeer hoog ingeschat door o.a. onze voortdurende investeringen op het vlak van informatieveiligheid. We scoorden minder goed op het vlak van beleid, milieu, duurzaam ketenbeheer en communicatie over duurzaamheid.

Met deze informatie ging de werkgroep aan de slag om een duurzaamheidsvisie, strategie en doelstellingen te bepalen.

Visie, Strategie en doelstellingen

In een gedigitaliseerde maatschappij waar iedereen zich bewust is van de mogelijkheden van en toegang heeft tot domeinnamen, wil DNS Belgium op een duurzame wijze een centre of excellence zijn voor alles wat te maken heeft met domeinnamen.

DNS Belgium is – als neutrale beheerder en hoofdrolspeler in de Belgische domeinnamen – een essentiële en geprefereerde partner voor de vele stakeholders die geïnteresseerd zijn in een degelijk beveiligd internet voor een digitaal bewuste samenleving.
Om dit te verwezenlijken zal DNS Belgium continu toptalent aanwerven en behouden.

Ons duurzaamheidsbeleid steunt op vier pijlers:

 1. Inspirerende werkplek
 2. Leider in security
 3. Digitaal bewustzijn
 4. Duurzaam ketenbeheer

Voor elk van die pijlers definieerden we onze strategische doelstellingen die we moeten bereiken tegen 2020:

Inspirerende werkplek

Een werkplek waar de juiste mensen op een gezonde manier het juiste werk kunnen doen. Een plek waar medewerkers hun talent ten volle kunnen benutten en ruimte krijgen om goede dingen te verwezenlijken. Een werkgever voor wie mensen bewust kiezen. An employer of choice, die sneller en gemakkelijker goede nieuwe mensen vindt voor de juiste functies en de goede mensen kan behouden.

Leider in security

Erkend worden als een vernieuwer in de wereld van de domeinnamen met als doel nul incidenten die gevolgen hebben voor de uptime van onze infrastructuur, en een vermindering van het aantal gevallen van misbruik.
Een actieplan uitwerken om deskundig te worden in het Belgische security landscape zodat we relevante input kunnen geven aan beveiligingsinstellingen en de pers.

Digitaal bewustzijn

Bij bepaalde doelgroepen het bewustzijn verhogen omtrent gebruik en misbruik van het internet. Met programma’s op maat kinderen internet wise maken, ouderen, digibeten en KMO’s vertrouwd maken met het internet.
Een actieplan uitwerken om direct en indirect doelgroepen te bereiken.

Duurzaam ketenbeheer

Een voorbeeldrol spelen in onze invloedsfeer door onze partners (leveranciers en verkoopkanalen) aan te moedigen hun eigen business op een duurzame manier te ontwikkelen. Samen met onze partners een actieplan uitteken voor sociale en groene initiatieven.

Het vervolg

Het stopt niet bij de definitie van de visie en strategie. Per pijler werd in 2017 een werkgroep opgericht die de strategie verder zal uitwerken, acties en projecten zal definiëren en implementeren volgens de gedefinieerde KPI’s. Deze werkgroepen zijn samengesteld vanuit het personeel en zullen zorg dragen voor de verdere uitwerking en opvolging van het duurzaamheidsproject de komende jaren. Een concrete actie is de deelname aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Daarover kan je hier meer lezen.

 

 

registrar

Partij die domeinnamen registreert voor bedrijven, instellingen of personen. Naast het ‘verkopen’ van webadressen, kunt u bij een registrar vaak ook terecht voor andere services zoals hosting, webdesign enz. 

DNS

Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.

Vragen?

Raadpleeg zeker onze FAQ pagina's!

Totaal aantal registraties