Structuur van DNS Belgium

Eind 2012 werd DNS.be omgedoopt in DNS Belgium. Deze naamswijziging was noodzakelijk omdat DNS Belgium, naast de .be-domeinnamen, ook het beheer van .brussels en .vlaanderen op zich neemt.

De structuur van DNS Belgium ziet er als volgt uit:

Structuur van DNS Belgium

  • De algemene vergadering bestaat uit 9 leden en is o.a. bevoegd voor het benoemen van de bestuurders van de vzw en het goedkeuren van de jaarrekening.
  • De raad van bestuur (RvB) is het belangrijkste beheerorgaan van de vereniging en bestaat uit 3 leden, waarvan 2 stichtende leden en 1 effectief lid, namelijk: ISPA, Agoria en FeWeb.
  • De beleidsraad (BR) heette vroeger het strategisch comité. De beleidsraad bereidt de beslissingen van de raad van bestuur voor of stelt adviezen op over voor de vereniging relevante onderwerpen. In de beleidsraad zetelen vertegenwoordigers van de stichtende leden, de effectieve leden en adviseurs met bijzondere expertise in bepaalde materies. De beleidsraad telt 11 leden.
  • Het strategisch comité (SC) bevat adviseurs met bijzondere expertise in bepaalde materies. Er is een apart strategisch comité voor .be, .vlaanderen en .brussels.

    Het strategisch comité voor .vlaanderen en .brussels bestaat voorlopig enkel uit de Vlaamse en de Brusselse overheid en DNS Belgium. In het strategisch comité van .be is, naast enkele federale overheidsdiensten zoals de FOD Economie, de FOD Financiën, FCCU, CERT en het BIPT, ook 1 zetel voor de registrars voorzien. Een van de leden van het registrarforum vult deze zetel in.

De algemeen directeur van DNS Belgium is Philip Du Bois. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de vereniging en staat in voor het goede verloop van de operationele activiteiten. Hij moet verantwoording afleggen aan de raad van bestuur.


De stichtende leden van DNS Belgium zijn Agoria, Ispa en Beltug:

* Agoria is een multisectorfederatie en vertegenwoordigt ondernemingen actief in de technologische industrie.

Baudouin Corlùy

Baudouin Corlùy (RvB & BR) 

 

 

* ISPA Belgium is de Belgische vereniging van de Internet Service Providers. Op dit ogenblik vertegenwoordigt ISPA Belgium de meerderheid van de ISPs in België.

Logo ISPA

Jan Torreele

Jan Torreele (BR)

Tomas Cautereels


Tomas Cautereels (BR)

Piet Spiessens

Piet Spiessens
(Voorzitter RvB & BR)

 

* Belgium's Communications Technology & services User Group brengt professionele gebruikers van communicatietechnologie & -diensten bij elkaar, informeert hen, en komt op voor hun belangen.

Logo Beltug

Daniëlle Jacobs

Daniëlle Jacobs

Paul De Cooman

Paul De Cooman

 

De effectieve leden van DNS Belgium

Pierre Verbaeten

Pierre Verbaeten

Prof. Pierre Verbaeten (KUL) is de vroegere beheerder van het .be-domein toen DNS Belgium vzw nog niet opgericht was. Ook na de overdracht aan DNS Belgium blijft hij nauw betrokken bij .be.

Peter Ryckaert

Peter Ryckaert
(RvB & BR)

Op de Algemene Vergadering van 19 mei 2014 is FeWeb toegetreden als nieuw lid van de vzw DNS Belgium. Feweb is de federatie van webbedrijven en is vertegenwoordigd in de algemene vergadering en in de beleidsraad door haar voorzitter, Peter Ryckaert.

Dario Groppi

Dario Groppi

(BR)

Op de raad van bestuur van 13 juni 2016 is Comeos toegetreden als nieuw lid van de vzw DNS Belgium. Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. Dario Groppi zetelt voor Comeos in de beleidsraad en de algemene vergadering.

 

Bart Mortelmans

Bart Mortelmans

(BR)

Op de raad van bestuur van 13 juni 2016 is ook Bereas, de Belgian Registrars Association toegetreden als lid van de vzw DNS Belgium. Zij vertegenwoordigen de .be-registrars met Bart Mortelmans als vertegenwoordiger in de beleidsraad en de algemene vergadering.

 

Patricia Ceyssens

Patricia Ceyssens
(BR)

Op de raad van bestuur van 13 juni 2016 is ook BeCommerce, de Belgische vereniging van bedrijven actief in e-commerce toegetreden als lid van de VZW DNS Belgium. Patricia Ceyssens is de vertegenwoordiger van BeCommerce in de beleidsraad en de algemene vergadering.

Jan Decorte
(BR)

Op de raad van bestuur van 13 juni 2016 is ook IAB Belgium, de beroepsvereniging van de digitale en interactieve communicatiemarkt toegetreden als lid van de VZW DNS Belgium. Jan Decorte is de vertegenwoordiger van IAB Belgium in de beleidsraad en de algemene vergadering. 

 

De adviseur van DNS Belgium is het BIPT

Jan Vannieuwenhuyse

Jan Vannieuwenhuyse (SC)

BIPT, het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) is de regulerende entiteit van de Belgische post- en telecommunicatiesector, en werd opgericht bij de wet van 21 maart 1991.

FCCU

de Federal Computer Crime Unit. Dit is een onderdeel van de federale politie dat zich bezighoudt met de bestrijding van ICT-criminaliteit.

DNS

Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.

Vragen?

Raadpleeg zeker onze FAQ pagina's!

Totaal aantal registraties