VOKA charter duurzaam ondernemen

Actieplan Duurzaam Ondernemen

Als duurzame organisatie heeft DNS Belgium een Actieplan Duurzaam Ondernemen. De verschillende acties wij in dit kader ondernemen, worden toegewezen aan de vijf Sustainable Development Goals (SDG’s):  Peace, People, Prosperity, Planet en Partnership.

DNS Belgium laat onder andere een CO2-nulmeting uitvoeren om zijn carbon footprint in kaart te brengen en op basis daarvan reducerende en compenserende maatregelen te nemen. Wij geven ook al jaren financiële en organisatorische ondersteuning aan Bike to Close the Gap, een event dat geld inzamelt om zowel in Europa als in ontwikkelingsgebieden kansarme kinderen en jongeren voor te stellen aan de IT-wereld.

Om werkomstandigheden te verbeteren en duurzame consumptie aan te moedigen, gaan we binnenkort planten leasen voor ons kantoor, springen we verantwoord om met water en was duurzaamheid een doorslaggevend criterium bij de aankoop van nieuwe rugzakken voor het personeel. Ook bij de keuze van een nieuwe energieleverancier namen we duurzaamheid, transparantie en CO2-uitstoot als leidraad.

Verder ondernemen we nog tal van acties waarmee we de circulaire economie, onderwijs, gezondheidszorg en lokaal ondernemerschap in de derde wereld willen ondersteunen:

  • Met de idee-o-logen op de beurs entreprendre.be/ondernemen.be in Tour & Taxis in maart 2017 ondersteunden we ondernemerschap en e-commerce.
  • We nemen deel aan sportieve evenementen en steunen daarmee een goed doel.
  • We organiseren op duurzame manier een personeelsevent en een klimaatneutraal evenement.
  • We migreren het regsitratieplatform voor .be domeinnamen naar de AWS Cloud om technologisch innoverend en duurzaam te blijven werken.
  • Met een jurylid bij de ISPA-thesis award en gastcolleges voor de studenten Rechten en handelsingenieurs van de KU Leuven leveren we een bijdrage aan kwalitatief onderwijs.
  • Als strategic partner van Close The Gap nemen we deel aan een missie in Kenia.
  • Om een veilig internet te garanderen en internetfraude tegen te gaan, doen we een continue manuele screening van eigenaarsgegevens van geregistreerde .be-, .vlaanderen- en .brusselsdomeinnamen.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Al die acties maken deel uit van de bredere duurzaamheidsaanpak van DNS Belgium. In 2016 zijn we gestart met een strategische oefening die volop inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen en waarvoor we in 2017 het theoretische kader uitwerken en de verschillende projecten definiëren.

We focussen daarbij op vier strategische pijlers: inspiring workplace, leader in security, digital awareness en sustainable chain. Onder die laatste pijler valt ook het behalen van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) dat op zijn beurt kadert in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Elke onderneming uit eender welke sector en ongeacht haar omvang kan – zoals DNS Belgium – met een actieplan resultaatgericht aan duurzaam ondernemen werken. De deelnemende organisatie legt op het einde van het jaar zijn realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen en ontvangt na drie opeenvolgende positieve evaluaties het VCDO.

DNS

Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.