GDPR

De nieuwe Europese wetgeving GDPR wil de privacy van de burger beter beschermen. Wat betekent dit concreet, en wat is de impact ervan op gebruikers en bedrijven? Een kort overzicht van de algemene lijnen.

Wat is GDPR?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands heeft men het over AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het Frans Règlement Général sur la Protection des Données of RGPD. Deze Europese regelgeving vervangt de Data Protection Directive 95/46/EC uit 1995.

Wat bepaalt GDPR concreet?

Kort samengevat zijn dit de principes:

Verwerking van gegevens

Houdt de GDPR in dat we nu voor elke verwerking toestemming moeten vragen/krijgen van de persoon wiens gegevens men wenst te verwerken?

Het antwoord op die vraag leest u hier