ISO 27001 certificering

DNS Belgium is sinds begin juli 2016 officieel ISO 27001 gecertificeerd. Op woensdag 6 juli 2016 reikte Certification Europe het certificaat uit aan DNS Belgium. Aan deze certificering ging een strenge audit van het ISMS (Information Security Management System) vooraf. Dit ISMS is afgestemd op de risico’s omtrent gegevensbeveiliging binnen onze organisatie. Het richt zich op een procesmatige benadering van planning, implementatie, evaluatie en continue verbetering van het beheer van de informatiebeveiliging.

“Voor een organisatie als DNS Belgium zijn kwaliteit en veiligheid onlosmakelijk verbonden. Ze staan als absolute topprioriteit op de agenda.”

Kwaliteit en veiligheid

“Voor een organisatie als DNS Belgium zijn kwaliteit en veiligheid onlosmakelijk verbonden. Ze staan als absolute topprioriteit op de agenda”, vertelt Philip Du Bois, General Manager van DNS Belgium. “De ISO 27001-norm zorgt dat DNS Belgium een structurele aanpak heeft om op lange termijn de juiste beslissingen te nemen om de veiligheid én kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren”, gaat hij verder. Volgens Philip Du Bois heeft de implementatie van de ISO 27001-norm ervoor gezorgd dat DNS Belgium nog kwalitatiever geworden is als organisatie in de manier waarop ze werkt. Volgens hem zorgt de werkwijze behorende bij een ISO-certificering voor een bewustmaking voor tal van andere aspecten waardoor de impact breder is dan enkel op het vlak van veiligheid.

Samenwerking cruciaal voor het succes

“Het grootste succesverhaal van dit project is niet zozeer het behalen van het certificaat, maar de actieve deelname van alle medewerkers aan het traject”, gaat Kristof Tuyteleers, Information security officer van DNS Belgium, verder. “DNS Belgium draagt veiligheid altijd hoog in het vaandel, maar door dit project is het bewustzijn omtrent informatiebeveiliging op de werkvloer nog verbeterd. We maken ons sterk dat we nu ook sneller en efficiënter kunnen reageren als er zich een beveiligingsprobleem voortdoet”.

Dit is nog maar het begin

Voor Kristof Tuyteleers stopt het beheren van informatiebeveiliging niet bij het behalen van een certificaat. “Het ISMS groeit mee met onze organisatie. Er staan steeds nieuwe uitdagingen voor de deur en er duiken altijd weer nieuwe beveiligingsbedreigingen op. Het ISMS is ons werkinstrument waarmee we deze continue veranderingen beheersbaar maken”. Ieder jaar zullen wij ons ISMS aan een nieuwe, onafhankelijke audit onderwerpen zodat wij het ISO 27001 certificaat kunnen hernieuwen.