Organisatie

DNS Belgium is een Belgische not-for-profitorganisatie opgericht in 1999. Eind 2012 werd DNS.be omgedoopt in DNS Belgium. Deze naamswijziging was noodzakelijk omdat wij, naast de .be-domeinnamen, ook het beheer van .brussels en .vlaanderen op ons namen. 

De structuur van DNS Belgium ziet er als volgt uit: 

  • Algemene vergadering:  bestaat uit alle leden van de vzw en is o.a. bevoegd voor het benoemen van de bestuurders van de vzw en het goedkeuren van de jaarrekening. 
  • Bestuursorgaan: bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in alle handelingen in en buiten rechte. De leden van de vereniging beschikken over minstens één bestuurder in dit orgaan.
  • Financieel comité: beheert en controleert financiële gegevens van de organisatie ter voorbereiding van de raden van bestuur.

De algemeen directeur van DNS Belgium is Philip Du Bois:

  • is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de vereniging
  • staat in voor het goede verloop van de operationele activiteiten
  • moet verantwoording afleggen aan de raad van bestuur

Bekijk het overzicht van alle leden van het bestuursorgaan en de adviseurs.