Geef ons je mening!

We zijn benieuwd naar jou en wat je van onze website vindt. Vul daarom snel onze enquête in. Het duurt maar enkele minuten.

Strategie

Onze strategie is gebaseerd op onze missie en onze visie. De missie en visie beschrijven de bestaansreden van onze organisatie en het gemeenschappelijk toekomstbeeld. Ze schetsen de identiteit van onze organisatie. Een aantal van onze strategische focuspunten maken deel uit van het DNA van onze organisatie.

Dit interesseert je zeker ook:

Wil je op de hoogte blijven van alles wat DNS Belgium onderneemt?