Een domeinnaamgeschil, wat nu?

Algemeen principe: “First come, first served”

Het gebeurt dat iemand een domeinnaam registreert die in strijd is met bepaalde rechten van een derde.

Bij een domeinnaamregistratie geldt het principe “first come, first served”. Wat brengt dit met zich mee?

  • Wij beoordelen niet de rechten die je als domeinnaamhouder al dan niet op die domeinnaam hebt.
  • We beoordelen niet of je domeinnaam geschikt is voor het beoogde doel.
  • Domeinnaamhouders dragen zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de domeinnaam en de inhoud van de website. 

Als er toch een geschil optreedt, zijn wij niet bevoegd om ons hierover uit te spreken. We laten dit over aan de openbare instanties die hiervoor bevoegd zijn. In de algemene voorwaarden die gelden voor alle .be-/.vlaanderen-/.brussels-domeinnaamhouders staat dit dan ook duidelijk vermeld. 

Wat bij een domeinnaamgeschil?

Minnelijk akkoord

Wij raden aan om tot een minnelijk akkoord te komen met de tegenpartij. Spoor deze laatste aan de domeinnaam over te dragen en dit vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Mogelijk vraagt de domeinnaamhouder een bepaalde geldsom voor de overdracht van de domeinnaam. 

Op basis van de overdrachtovereenkomst kan de domeinnaam overgedragen worden naar de overnemer. De registrar zal hiervoor de gewone procedure gebruiken.

Procedurele maatregelen treffen

Als de domeinnaamhouder weigert om via een minnelijk akkoord de domeinnaam over te dragen, dan kan je er een rechtzaak van maken. Er is een verschil in de procedure voor .be-domeinnamen en voor .vlaanderen-/.brussels-domeinnamen.

Beschikbare procedures voor .be-domeinnamen

Wanneer je denkt dat je rechten werden geschonden door de registratie van een .be-domeinnaam, dan kan je het geschil voorgeleggen aan de bevoegde rechter of aan het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, CEPANI

Dat zijn twee verschillende procedures:

  • de alternatieve procedure ( ADR -procedure) voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie CEPANI
  • een procedure op grond van de wet betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen 26 juni 2003. (nu artikel XII.22 van het Wetboek Economisch Recht (WER)

Beschikbare procedures voor .vlaanderen- of .brussels-domeinnamen

Wanneer je denkt dat je rechten werden geschonden door de registratie van een .vlaanderen-/.brussels-domeinnaam, kan je een beroep doen op één van de door ICANN aangestelde UDRP -providers óf het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter (voor zover de domeinnaamhouder woonplaats of vestiging in België heeft).

De twee mogelijke procedures zijn:

  • de alternatieve procedure (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy of kortweg UDRP) voor één van de door ICANN aangestelde UDRP providers
  • een procedure op grond van de wet betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen 26 juni 2003 (nu artikel XII.22 van het Wetboek Economisch Recht (WER)