‘Bewuste keuzes hebben ons naar een duurzaam engagement geleid’

Xander Slootweg (foto) directeur van InternetToday en Jamie Scharloo die er verantwoordelijk is voor marketing en communicatie lichten het duurzaamheidsbeleid van hun organisatie toe. ‘Eerst wil ik toch even zeggen dat DNS Belgium voor ons echt een voorbeeld is geweest op het vlak van sustainability. Jullie zijn daar al heel lang mee bezig op heel veel domeinen en tonen onze sector wat er mogelijk is’, steekt Xander van wal. ‘Iedereen denkt bij duurzaamheid aan groene stroom en een fijne werkomgeving. Jullie maken duidelijk dat het veel breder is dan dat en dat je heel wat kan doen.’

Bedankt! Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor jullie?

Xander: ‘MVO kan over veel gaan: zorgen voor je personeel, hen een fijne werkplek bieden, fruit voorzien op kantoor, de CO2-uitstoot minimaliseren en compenseren… Dat doen we natuurlijk allemaal. Daarnaast proberen we ons engagement ook uit te dragen door organisaties te ondersteunen die goede doelen nastreven, door lid te zijn van relevante verenigingen waar we onze kennis kunnen delen, door de lokale voetbalclub te sponsoren…’

‘Duurzaamheid bepaalt ook onze keuze van leveranciers. Een leverancier die duurzaam werkt en goede doelen ondersteunt heeft altijd de voorkeur. MVO gaat voor ons over bewuste keuzes maken en dat gebruiken om je invloed uit te dragen naar anderen.’

Wat was de motivatie om te beginnen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Xander: ‘Het milieu zou op zich voldoende motivatie moeten zijn, maar in praktijk is dat jammer genoeg niet zo. Als je organisatie maatschappelijk verantwoord onderneemt geef je vooral geld uit. We hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in een nieuw pand met zonnepanelen en warmtepompen. Dat kost veel, maar daardoor kunnen we de energiekost drukken en is het hier aangenaam werken. Daardoor verhoogt de retentie misschien, is er minder verloop en moet je minder uitgeven aan rekrutering en selectie.’

‘Je doet het goede en je krijgt er van alles voor terug, maar de businesscase voor MVO is toch nog altijd erg financieel getint. Uiteindelijk zijn we een commercieel bedrijf, dus we moeten de omzet draaien om duurzame doelen te bereiken en te ondersteunen.’

‘Je maakt keuzes en neemt beslissing, maar je ontdekt the bigger picture pas later.’

Hoe hebben jullie een duurzaamheidsstrategie opgebouwd?

Xander: ‘Ons engagement is veeleer vanuit persoonlijke betrokkenheid ingegeven dan dat er een bewuste strategie achter zit. Je maakt je keuzes en neemt beslissingen en na een tijd zie dat je heel veel duurzame keuzes gemaakt hebt. Je ontdekt the bigger picture pas later. Zeggen dat we een duurzaamheidsstrategie hebben, doet ons te veel eer aan.’

Jamie: ‘Onze communicatie wordt dan weer wel strategisch gestuurd. Branding en imago blijven belangrijk.’

Xander: ‘Inderdaad. In onze communicatie over MVO zit meer strategie dan in onze MVO-acties zelf. Dat is ook nodig, want MVO is een investering. En dat impliceert dat je jezelf ermee moet profileren. Misschien zijn we iets duurder, maar onze klanten weten waarom.’

Hoe communiceren jullie over jullie duurzaamheidacties?

Jamie: ‘We informeren klanten en het grote publiek over online veiligheid via blogberichten, nieuwsbrieven, op sociale media… Tijdens de maand van de cybersecurity proberen we bijvoorbeeld ons publiek met verschillende boodschappen bewust te maken van de risico’s van het internet en hoe ze hun veiligheid online nog kunnen vergroten. Dat is natuurlijk ook een vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.’

Xander: ‘We hebben een pagina op onze website over MVO. Daar tonen we dat we het goed voorhebben met het milieu, ook al zijn we actief in een sector die veel energie verbruikt. We vertellen er waarom we samenwerken met Nederlandse datacenters die buitenlucht gebruiken voor hun koeling, die bomen planten om hun uitstoot te compenseren. Daardoor kunnen we ons aanmelden bij het Climate Neutral Data Center Pact. Recent hebben we bomen uitgedeeld aan nieuwe klanten en voor elke boom die we gaven, hebben we er ook een geplant in Spanje.’

‘Ons engagement werkt als intrinsieke motivatie voor nieuwe medewerkers.’

Hoe proberen jullie impact te maken en stakeholders, klanten, medewerkers te betrekken bij jullie acties?

Xander: ‘Wanneer je een leverancier selecteert doe je dat bijvoorbeeld door de vragen te stellen die elk bedrijf zich zou moeten stellen. Zo maak je andere organisaties bewust van hun rol op vlak van sustainability. Klanten bereiken we vooral met onze marketing- en communicatie-initiateven. Wie onze nieuwe kantoren bezoekt ziet ook onmiddellijk welke materiaalkeuzes we gemaakt hebben: er is veel met hout gewerkt, we hebben een groene wand van mos. De fysieke omgeving matcht met wat we zeggen en doen.’

Jamie: ‘Wanneer we nieuwe mensen aanwerven tonen we dat we bewust met MVO bezig zijn, wat we daaronder verstaan en wat we doen. Dat werkt als intrinsieke motivatie voor nieuwe medewerkers.’

Wat zijn jullie langetermijndoelen?

Xander: ‘Momenteel focussen we volop op ons pand, waar we volledig ‘gasloos’ willen werken. We hebben zwaar geïnvesteerd in warmtepompen, alleen zijn nog niet alle verdiepingen erop aangesloten. Verder kijken we vooral uit naar initiatieven waarbij we kunnen aansluiten. We zijn zelf eerder klein, maar zo proberen we toch invloed uit te oefenen en anderen te inspireren.

Welke impact heeft MVO op InternetToday als organisatie?

Xander: ‘Als organisatie willen we in de eerste plaats kwaliteit leveren. Dat kan je doen zonder duurzaam te werken. Maar als je goede kwaliteit levert én je doet het op een maatschappelijk verantwoorde manier dan ziet iedereen dat je bijdraagt aan een betere wereld. En dat is heel belangrijk.’

Jamie: ‘Dat kan een reden zijn voor klanten en nieuwe medewerkers om voor ons te kiezen.’

InternetToday is een registrar uit Rotterdam.

Sinds zijn oprichting in 2001 is InternetToday uitgegroeid tot een van de grotere providers van managed services in Nederland en voorziet meer dan 10.000 klanten van IT-infrastructuur, hosting - en cloudoplossingen, cyberbeveiliging…

Deel jouw verhaal en inspireer anderen!

Ben je een .be-registrar die maatschappelijk verantwoord onderneemt en wil je graag je verhaal kwijt om anderen te inspireren? Neem dan gerust contact op met ons.
 

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.