Nieuws

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

25 juni 2020

Gisteren ontving DNS Belgium van het Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) voor het derde jaar op rij het Charter Duurzaam Ondernemen. Door de coronamaatregelen vond de charteruitreiking dit jaar niet plaats op de festivalweide van Werchter, maar via videoconferentie. Een digitale charteruitreiking is DNS Belgium natuurlijk wel op het lijf geschreven.  

Omdat we duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en heel veel acties ondernemen op dat vlak, dienden wij maar liefst 17 acties in bij VOKA. Onderstaande initiatieven vinden we zelf de belangrijkste. 

DigitalForYouth.be

DNS Belgium en Close the Gap sloegen de handen in elkaar om de vzw DigitalForYouth.be op te richten. De bedoeling is in eigen land projecten te steunen die jongeren digitale vaardigheden bijbrengen. Dat doet DigitalForYouth.be door gebruikte laptops in te zamelen, die op te knappen en te verdelen. Op deze manier biedt DNS Belgium een hefboom aan organisaties die kwetsbare doelgroepen begeleiden.

De lockdown maakte het belang van computers en het internet in onze huidige samenleving overduidelijk. Meer dan ooit hadden jongeren een eigen computer nodig om thuisonderwijs te kunnen volgen en huiswerk te maken. Om te vermijden dat kinderen uit kwetsbare gezinnen een leerachterstand zouden oplopen omdat er niet altijd een pc beschikbaar is thuis, zamelde DigitalForYouth.be ruim 12.000 laptops in bij bedrijven. DigitalForYouth.be knapte deze laptops op en verdeelde ze via scholen naar de jongeren die deze het hardst nodig hadden.

Ava en Trix

Het lespakket Ava & Trix heeft als missie om kinderen – vooral meisjes – tussen 8 en 11 jaar enthousiast te maken voor wetenschap. Het lespakket stimuleert kwaliteitsvol onderwijs, gendergelijkheid en innovatie en wordt daarom gratis aangeboden aan scholen en individuele spelers. DNS Belgium werkte samen met Ava & Trix aan een episode over het internet

Internationale samenwerking binnen ICANN

DNS Belgium steunt verder ook de internationale samenwerking om een sterker wereldwijd internet te bouwen. We proberen binnen ICANN een voortrekkersrol te spelen op het internationale toneel. Kennisdeling is daarin een belangrijke factor. DNS Belgium deelde haar kennis over Business Continuity met de collega- registry uit Guatemala (.gt) en hielp het met het implementeren van een Business Continuity programma. 

Cyber Security Coalition

DNS Belgium neemt daarnaast ook een actieve rol op binnen de Cyber Security Coalition in België. Door op nationaal niveau een sterk ecosysteem voor cyberveiligheid uit te bouwen wil DNS Belgium het internet in ons land veilig houden en weerbaarder maken. Dat doen we door de vaardigheden en expertise van de academische wereld, de particuliere sector en de overheid samen te brengen in een op vertrouwen gebaseerd platform. Op deze manier kunnen we vlot informatie en kennis uitwisselen en bevorderen we gezamenlijke acties.  

Rol als klimaatambassadeur 

Tot slot ligt ook het klimaat ons nauw aan het hart. DNS Belgium onderneemt verschillende inspanningen om klimaatneutraal te worden. Het ambitieuze klimaatprogramma is gericht op een forse reductie en compensatie van onze CO2-uitstoot. Ook voor de gevolgen van de uitstoot in het verleden nemen we onze verantwoordelijkheid. 
We schakelden de voorbije jaren onder andere over naar een groene energieleverancier, we migreerden het registratie- en beheerplatform naar een klimaatneutrale cloudoplossing, we doen inspanningen om onze mobiliteit te vergroenen.

De acties die DNS Belgium onderneemt, zijn een mooi voorbeeld van hoe je ook als dienstenbedrijf voluit de kaart van duurzaam ondernemen kan trekken. DNS Belgium slaagt erin om op een creatieve manier en in haar core business met de UN Sustainable Development Goals aan de slag te gaan. Dit doen ze nu al drie jaar op rij, waardoor ze in oktober van de Verenigde Naties ook een UNITAR-certificaat en de titel SDG Pioneer krijgen.

Duurzaamheidsstrategie

Dit is slechts een greep uit de 17 acties die DNS Belgium nam om bij te dragen aan de Duurzame  Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en waarvoor VOKA ons het Charter Duurzaam Ondernemen uitreikte. Ook in de toekomst blijven we nieuwe initiatieven nemen en duurzaam ondernemen.  

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.