Waarom je je domeinnaam best niet laat vervallen

Wanneer vervalt een domein?

Je domeinnaam vervalt wanneer je de jaarlijkse registratiekosten voor je domeinnaam niet binnen de voorziene termijn betaalt aan je registrar.  

Na de periode van quarantaine (of redemption) wordt de domeinnaam vrijgegeven. Iedereen die dat wil, kan je domeinnaam dan registreren. In ons artikel over domain drop catching lees je hoe drop catchers domeinnamen die vrijkomen, dadelijk registreren en vervolgens verkopen aan de hoogste bieder.

Goede redenen om je domeinnaam niet te verlengen… 

Je kan uiteraard een goede reden hebben om je domeinnaam niet te verlengen: je bedrijf is van naam veranderd, je bent een andere activiteit begonnen, de campagne waarvoor je de domeinnaam registreerde is afgelopen… Goede redenen, toch? 

Het zou het gek zijn om nog kosten te betalen voor het behouden van die oude domeinnaam. Lijkt logisch, niet? Fout! 

Wanneer je je domeinnaam niet verlengt, kan om het even wie hem registreren - ook hackers en grappenmakers. En dat kan zware gevolgen hebben. De ellende die anderen kunnen veroorzaken wanneer zij jouw vervallen domeinnaam registreren, is echt niet te overzien. Een concurrent kan jouw klanten wegkapen of je zwartmaken op jouw domein. 

Enkele recente voorbeelden: 

 • Ethisch hacker Inti De Ceukelaire kocht in 2017 de nac2012.com domeinnaam. Die wordt vermeld in een tweet uit 2012 waarin Donald Trump aankondigde dat hij op het National Achievers Congress zou spreken. De hacker plaatste een anti-Trump YouTube filmpje op de nac2012-website. Gevolg: de originele tweet van Trump verwijst nu naar dat filmpje, niet naar het congres. 

 • In Nederland kon ethisch hacker Wouter Slotboom anderhalf jaar lang mails onderscheppen die bedoeld waren voor politieagenten. Niet door superslimme hackingmethodes te gebruiken, maar gewoon door de oude domeinnamen die de politie voorheen gebruikte, te registreren. 

Beste praktijken bij een vervallen domeinnaam 

Je zou kunnen besluiten dat de kost voor het bijhouden van de domeinnaam die je niet langer gebruikt maar klein is in vergelijking met de mogelijke schade die je riskeert door je domeinnaam niet te verlengen.  

Maar wil dit nu zeggen dat je alle domeinnamen die je niet meer nodig hebt, eeuwig moet bijhouden? Natuurlijk niet. Volg deze tips: 

Voor je website 

 1. Plaats een automatische doorverwijzing (re-direct) op je oude domeinnaam, die bezoekers doorverwijst naar je nieuwe domein en website. 
 2. Monitor op het oude domein het verkeer. Zo zie je hoeveel mensen nog naar je oude website gaan. 
 3. Kijk via de referrals hoe ze op je oude website geraakt zijn. Jouw oude domeinnaam kan nog bij derden vermeld staan, bijvoorbeeld op websites met openingsuren, tips of reviews van jouw producten, enz. Schrijf deze websites aan en verzoek hen jouw domeinnaam te verbeteren. 
 4. Ga ook intern na in je eigen backoffice (online en offline) of alle verwijzingen naar je oude domeinnaam vervangen zijn door het correcte adres - denk aan briefhoofd, standaardformulieren, enz. 
 5. Zodra je merkt dat het verkeer naar je oude domeinnaam opdroogt, kan je overwegen om die naam niet meer te verlengen. Daar kunnen enkele jaren overheen gaan.  
 6. Denk eraan: de registratiekost voor een domeinnaam bedraagt meestal slechts enkele tientallen euro per jaar – de kost voor die extra verlenging weegt niet op tegen de schade die je kan lopen. 

Vergeet je mailadressen niet 

Het is belangrijk dat je je contactpersonen op de hoogte brengt van je nieuwe domeinnaam en de bijhorende mailadressen. Vooral bij mailadressen kan de oude domeinnaam hardnekkig blijven opduiken. Wanneer een correspondent een mail aan jou schrijven wil, en hij jouw naam begint in te tikken in het 'Aan' vakje, zal zijn mailprogramma het adres automatisch aanvullen met de gekende – maar verouderde – gegevens.  

Dat kan enkel opgelost worden, wanneer jouw correspondent dat verouderde mailadres manueel verwijdert. Volg daarom deze stappen: 

 1. Maak een automatisch antwoord aan voor mails die naar het oude adres gestuurd worden. Vermeld duidelijk aan je correspondent dat het mailadres niet meer in gebruik is. Verzoek hem niet alleen de mail naar het nieuwe mailadres te verzenden, maar ook om het oude adres te verwijderen in zijn mailprogramma en webmail. 
 2. Je kan ook zelf een automatische doorverwijzing van je mails aanmaken. De mails worden automatisch doorgestuurd naar je nieuwe adres, en je mist geen enkele mail! Afhankelijk van je mailadres, vraag je dit aan bij je mailprovider, of kan je dit zelf doen bij de instellingen van je webmail (bij Gmail bijvoorbeeld). 
 3. Vermeld zoveel mogelijk het nieuwe mailadres in alle communicatie. Maak bijvoorbeeld een handtekening aan in je mailprogramma, met daarin het nieuwe mailadres. 
 4. Controleer regelmatig of er nog mails binnenkomen op het oude adres. Zolang dat het geval is, blijft het de moeite om je domeinnaam aan te houden. 

De ellende die anderen kunnen veroorzaken wanneer zij jouw vervallen domeinnaam registreren, is echt niet te overzien. Een concurrent kan jouw klanten wegkapen of je zwartmaken op jouw domein.