"Mensen delen hun wachtwoorden met elkaar, dat is niet zonder risico"

In deze video vertelt Kathleen wat haar job bij DNS Belgium inhoudt. Samen met de andere communicatiecollega's, voert ze belangrijke sensibiliseringscampagnes naar een ouderen- en jongerendoelgroep. Altijd met hetzelfde doel: de nodige reflexen bijbrengen rond online veiligheid. 

Ook deze collega's vertellen over hun job