Klachten over een domeinnaam

Wanneer je een domeinnaam registreert, ben je als domeinnaamhouder verplicht, op basis van de algemene voorwaarden, om correcte persoonsgegevens in te vullen. Je moet ook een werkend e-mailadres hebben waarop wij je kunnen contacteren. 

Als je persoonsgegevens of e-mailadres niet correct zijn, kan elke belanghebbende hiertegen een klacht indienen bij DNS Belgium. Dat kan op de resultatenpagina van de opzoeking of via onze contactpagina.

DNS Belgium screent dagelijks alle gegevens

DNS Belgium voert dagelijks een manuele screening van alle nieuw geregistreerde domeinnamen uit. Deze screening gebeurt in de eerste plaats om de duidelijke gevallen van phishing snel op te sporen. 

Dat wil zeggen dat we nagaan of de domeinnaamhouders geen betekenisloze tekens (bv. null of firstname lastname,...) of duidelijk valse gegevens (bv. Mickey Mouse,...) invullen wanneer ze een domeinnaam registreren.

Wanneer deze gegevens overduidelijk onjuist zijn, starten we de procedure op om de domeinnaam in te trekken (revoke procedure).

Procedure om domeinnaam in te trekken (Revoke)

Als wij een klacht ontvangen of zelf vaststellen dat een domeinnaamhouder geen correcte of valse registratiegegevens heeft ingevuld, stellen wij de domeinnaamhouder hiervoor per e-mail in gebreke. 

Ook de registrar die de domeinnaam beheert, informeren wij hierover. Eventueel vragen wij hem om zijn klant te contacteren indien bv. het e-mailadres van de domeinnaamhouder niet werkt.

Na 14 dagen controleren wij opnieuw de registratiegegevens. Als er geen wijziging gebeurde, trekken wij de domeinnaam in. Heeft de domeinnaamhouder de gegevens aangepast en zijn deze in orde, dan sluiten we het dossier af.

Procedure versnelde intrekking (Revoke+)

Als een betrouwbare instantie die zich bezighoudt met preventie van fraude op het internet ons meldt dat er een phishing-site gekoppeld is aan een domeinnaam met foutieve registratiegegevens of wij ontdekken dit zelf, is deze gewone revoke-procedure ontoereikend. 

De domeinnaamhouder krijgt namelijk nog 14 dagen tijd om zijn gegevens aan te passen. Het duurt dan ook 14 dagen vooraleer wij de domeinnaam kunnen annuleren als de gegevens niet aangepast worden. Een phishing-website kan op 14 dagen tijd heel wat schade berokkenen. 

In dit geval zorgen we ervoor dat de website, die aan de domeinnaam gekoppeld is, niet meer toegankelijk is. Uiteraard wordt dit in de e-mail aan de registrar en de domeinnaamhouder duidelijk vermeld. We zorgen er dan ook voor dat in de zoekresultaten van deze domeinnaam wordt vermeld dat deze door DNS Belgium voorlopig werd verwijderd op basis van gerapporteerde frauduleuze activiteiten.

Na 14 dagen controleren wij de registratiegegevens nogmaals. Als er niets werd gewijzigd, trekken we de domeinnaam in. Als de domeinnaamhouder reageert binnen deze periode van 14 dagen, nemen we onmiddellijk de nodige maatregelen.