Nieuws

Tijd om uit de schaduw te treden: cybersecurity in België 

29 juli 2021

Technologie verandert snel. Cybercrime wordt professioneler. En meer naties zetten ‘cyber’ in als wapen. Het zijn allemaal redenen om de krachten te bundelen op het vlak van cybersecurity. Voor ons is die samenwerking essentieel en daarom engageren we ons, onder andere, binnen de Cyber Security Coalition (CSC). Aan het woord is Kristof Tuyteleers, cybersecurity officer bij DNS Belgium.

Sinds wanneer partnert DNS Belgium met de Cybersecurity Coalition?

“Eind 2018 werden we lid van de Cyber Security Coalition (CSC). De organisatie bestaat al zo’n zestal jaar. Bij de opstart was ze er vooral op gericht om de belangrijkste (en dus de grootste) partijen vanuit de publieke, private en academische wereld samen te brengen. Toen de Cyber Security Coalition begon te groeien, kwam er ruimte en aandacht voor kleinere spelers: onze kans om in dit nationale initiatief te participeren.”  

Wat zet de Cyber Security Coalition in beweging?  

“Een organisatie als de Cyber Security Coalition is belangrijk omdat ze met verenigde krachten ervoor ijvert om bedrijven en onze samenleving meer cyberweerbaar te maken. Om dat te realiseren brengt de CSC allerlei experten bij elkaar. Binnen die uniek samengestelde groep wisselen we ervaringen en informatie uit. En natuurlijk delen we kennis en best practices.”

Bestaat er een internationale tegenhanger van de Cyber Security Coalition?  

“Ik kan niet meteen een internationale tegenhanger bedenken die exact hetzelfde doet. Er bestaan wel heel wat publiek-private initiatieven rond cybersecurity. Vaak werken die organisaties rond een specifiek thema (zoals  phishing  en malware , en secure coding) of voor een bepaalde industrietak, bijvoorbeeld: financiële spelers of de luchtvaartindustrie. 

In Nederland heb je het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Dat is een centraal informatieknooppunt waar tactische en operationele kennis en expertise uit de publieke en private sectoren bij elkaar komen. Maar dat is een zelfstandige overheidsdienst.” 

Op welke manier werken wij binnen de Cyber Security Coalition samen? Wat is de voornaamste reden voor die samenwerking?   

“De CSC telt momenteel 9 thematische werkgroepen (de CSC gebruikt de term “Focus Groups”). In 4 van de "focus groups" participeren we actief. Voor een kleine organisatie als DNS Belgium zijn dat uitstekende kanalen om informatie en kennis te verwerven van experten uit verschillende domeinen. Vanuit DNS Belgium willen we ook continu het belang van DNS security onderstrepen. Op dat vlak zijn wij dan weer de vakexperten. Er is een constante wisselwerking, en dat maakt het net zo boeiend en leerrijk. 

Ik ben ook lid van het programmacomité voor de Belgian Cyber Security Convention. Dat is een jaarlijks evenement dat het hele veld van IT-specialisten in ons land samenbrengt en voorziet van boeiende sessies rond thema’s zoals KMO cybersecurity en toepassing van de wettelijke regelgeving (of ‘compliance’).”  

Welke meerwaarde heeft de samenwerking binnen de CSC voor DNS Belgium?

“Samenwerken heeft altijd meerwaarde. Je krijgt inzichten in problemen van anderen en je leert uit hun aanpak. Die kennis neem je mee naar je eigen bedrijf en je gaat ermee aan de slag om je eigen processen en systemen te verbeteren. Een bedrijf is geen eiland. Je bent minstens via je leveranciers en je afnemers verbonden. Het beveiligen van die keten wordt steeds belangrijker én complexer. Daar zie ik de grootste meerwaarde om binnen de Cyber Security Coalition samen te werken.”

Hoe zag jij de Cyber Security Coalition de afgelopen jaren evolueren?

“De CSC is nog in volle expansie. Steeds meer organisaties worden lid. En ook het aantal werkgroepen breidt nog uit.  

Ik heb het gevoel dat we pas na de pandemie echt op kruissnelheid gaan komen. COVID-19 heeft er toch voor gezorgd dat we wat terugplooiden en ons meer op onze eigen organisaties concentreerden, ook op het vlak van security. Op zich is dat dus goed nieuws: ik ben ervan overtuigd dat de meeste bedrijven cyberveiliger uit deze crisis komen.” 

Waar moet de Cyber Security Coalition de focus op leggen, volgens jou? Hoe ziet de toekomst eruit?

“De laatste jaren is er een stortvloed aan nieuwe wet- en regelgeving rond cybersecurity en privacy. Denk maar aan de GDPR, NIS en CSA. De CSC moet daarbij een adviesrol vervullen voor beleidsmakers. Het is ook de taak van de CSC om leden en bedrijven daarbuiten bewust te maken van de impact die de nieuwe wet- en regelgeving heeft. Ze moet een kader creëren dat haar leden helpt om op een efficiënte en kwalitatieve manier het beveiligingsbeleid en de technologische infrastructuur te blijven aanpassen en te verbeteren.”

"Naast de ‘Coalitie’ engageren we ons ook voor cyberveiligheid op internationaal vlak.  Zo zijn we lid van CENTR en de ccNSO. Die laatste organisatie is een tak binnen ICANN die wereldwijd alle landenextensies (zoals .be, .fr, .nl enz.) verenigt. "

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.