Nieuws

Ons duurzaamheidsactieplan 2018

02 maart 2018

Voor DNS Belgium is duurzaamheid meer dan louter klimaatactie. Het is een fundamentele waarde die richting geeft aan onze organisatie. In 2016 hebben wij ons duurzaamheidsbeleid geformuleerd aan de hand van de ISO 26000 norm. Vanuit de 7 kernonderwerpen van deze standaard (behoorlijk organisatorisch bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenaangelegenheden en maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling) keken we kritisch naar onze bedrijfsvoering.

De resultaten bespraken we met onze belangrijkste stakeholders: alle personeelsleden, onze beleidsraad, het strategisch comité en het registrarforum. Zo kwamen de 4 pijlers van ons duurzaamheidsbeleid tot stand: inspirerende werkplek, leider in veiligheid, digitaal bewustzijn en duurzame keten.

VCDO 2017

Vorig jaar dienden we voor het eerst een actieplan in voor het VOKA Charter duurzaam Ondernemen. We formuleerden 14 acties die bijdroegen aan de Sustainable Development goals (SDG's) van de Verenigde Naties. We sloten 2017 af met een positieve audit op de uitkomst van onze acties en werden "Laureaat voor 2017". Als we drie opeenvolgende jaren hierin slagen krijgen we de titel van duurzaam bedrijf.

VCDO 2018

Ons charter voor 2018 is ambitieus. In totaal formuleerden we voor dit jaar 32 acties, verdeeld over alle 17 SDG's. Op milieuvlak zetten we vooral in op reductie en compensatie van onze CO2-voetafdruk. Zo organiseerden we reeds een eco-driving cursus voor alle personeelsleden en sloten we een contract af met de vzw planteenbos.be voor de aanplanting van een bos in Vlaanderen waarmee we op een duurzame manier CO2 uit de lucht willen halen.

Vorig jaar namen we al een aantal CO2-besparende maatregelen zoals de overschakeling van ons kantoor naar groene stroom. Onze organisatie groeide echter met een aantal mensen waardoor onze CO2-uitstoot toenam. Om de volledige impact hiervan te kennen berekenen we onze CO2-voetafdruk opnieuw.

4 werkgroepen - één voor elke pijler - geven vorm aan ons duurzaamheidsprogramma en waken over de uitvoering ervan. Ongeveer de helft van onze personeelsleden neemt deel aan een van deze werkgroepen. Veel van de acties uit ons charter zijn door hen geformuleerd.

Enkele voorbeeldacties

  • Omdat we de mentale en fysieke gezondheid van onze collega's belangrijk vinden organiseren we een fit@work-programma. Daarnaast zijn wij dit jaar medeorganisator van het "Move to close the gap"-event. Al lopend en fietsend willen wij de kloof op ICT-vlak met de 3e en 4e wereld dichten.
  • ICT-onderwijs is belangrijk voor ons. Daarom proberen we een episode over de werking van het internet te ontwikkelen voor Ava & Trix, een lespakket voor de 3e graad van het lager onderwijs. Ook stellen we ons kantoor ter beschikking aan de CoderDojo van Leuven, een vrijwilligersorganisatie die jongeren wil leren programmeren.
  • DNS Belgium werkt samen met andere registries binnen CENTR , de belangenorganisatie voor ccTLD 's in Europa. Onze Information security officer ontwikkelde samen met enkele van zijn Europese collega's een "Security Maturity model". We sponseren ook een online tool waardoor meer mensen kunnen deelnemen aan de verschillende vergaderingen van de CENTR-werkgroepen. Eind februari ontvingen we een delegatie van onze Estse collega's voor een workshop over de migratie naar de cloud.
  • Transparantie is een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Daarom willen we dit jaar een eerste duurzaamheidsverslag publiceren en zullen we u regelmatig op de hoogte houden over onze vorderingen via artikels op onze website. Dit jaar staat er een nieuwe corporate website op de planning. Bij de bouw hiervan houden we rekening met de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 waardoor deze toegankelijk wordt voor mensen met een beperking.
Op 19 februari 2018 werd door Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant, de volgende intentieverklaring ondertekend: DNS Belgium zal in 2018 minimaal 10 acties ondernemen rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, met minimaal 1 actie binnen elke van de 5P's: People, Prosperity, Planet, Peace, Partnership.