Nieuws

Wat je moet weten over IPv6

02 augustus 2023

N.B.: dit artikel, eerst gepubliceerd op 1 januari 2018, is bijgewerkt met de laatste cijfers op 14 juli 2023.Ons kleine landje is één van de koplopers bij de adoptie van het internetprotocol IPv6: in juli verliep 66,2% van het internetverkeer in ons land via IPv6. Maar wat is IPv6 eigenlijk, en waarvoor dient het?

Wat is IPv6? Was IPv4 dan niet goed genoeg?

Er zijn miljoenen computers en andere toestellen zoals printers, camera's, mobiele toestellen en allerlei domotica die met het internet verbonden zijn. Om te communiceren gebruiken zij een gemeenschappelijke taal: het Internet Protocol (IP). Elk aangesloten toestel krijgt daarbij een eigen IP-adres , om zich op het netwerk te identificeren. Zo weten de routers op het internet waar het pakketje data dat u op het netwerk dropt, afgeleverd moet worden.

Al sinds de jaren tachtig werd gewerkt met IPv4, de vierde generatie van het Internet Protocol. Daarbij bestaat het adres eigenlijk uit een binair 32 bits getal. Om het gemakkelijker te maken voor de mens wordt het omgezet in vier groepen van cijfers (octetten genoemd), gaande van 0 tot 255, van elkaar gescheiden door een punt, bijvoorbeeld 198.51.100.0.

Deze combinatie maakt 4,3 miljard unieke IP-adressen mogelijk, wat zeker en vast in de beginjaren van het internet volstond. Ondertussen is het aantal toestellen met een internetverbinding enorm gestegen. Camera's, ijskasten, tv's, de slimme assistenten zoals Amazon Echo en Google Home, ... zij hebben allemaal een IP-adres nodig. De IPv4 adressen dreigden uitgeput te raken. Het IETF, de organisatie die de standaarden voor het internet bepaalt, had dit echter voorzien. Reeds kort voor de eeuwwisseling werd begonnen met de uitwerking van een nieuwe versie van het Internet Protocol, namelijk IPv6.

Bij IPv6 wordt gebruik gemaakt van 128 bits adressen. Ook deze adressen worden in een voor de mens iets gemakkelijkere vorm vertaald, dus 8 groepen van maximaal 4 hexadecimale cijfers, afgescheiden door een dubbelpunt. Een typisch IPv6 adres ziet er bijvoorbeeld uit als: 2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344

Dit zet de deur open naar véél, véél meer internetadressen. 2 tot de 128e macht, om juist te zijn, wat een sextiljoen is of een getal met maar liefst 40 nullen! Voorlopig zal dat wel volstaan om elk toestel dat op het internet aangesloten is, een eigen IP-adres te geven...

Wat zijn de verschillen tussen IPv4 en IPv6?

Het grote verschil is natuurlijk dat IPv6 voor enkele jaren de vraag naar nieuwe IP-adressen ruimschoots zal opvangen. Voor ISP's en netwerkbeheerders biedt het bovendien vele voordelen. Zo is er een betere multicast routing, een simpeler header formaat, een efficiëntere routing, de mogelijkheid om echte Quality of Service te bieden, ingebouwde authenticatie, eenvoudigere administratie, enz.

In gewone mensentaal: normaal gezien hebt u slechts één IP-adres op het internet, dat van uw router die u met uw ISP verbindt. Uw router geeft op zijn beurt interne privé IP-adressen aan alle toestellen die in uw huis met die router verbonden zijn; hij moet dan wel voortdurend in het oog houden welke pakketjes naar welk toestel moeten gaan. Dat houdt ook in dat de interne privé IP-adressen omgezet moeten worden naar dat publiek IPv4 adres. Dat is echter niet efficiënt en voegt extra complexiteit toe.

Bij IPv6 daarentegen zijn er meer dan genoeg adressen om elk toestel standaard zijn unieke publieke IPv6 adres te geven. Veel simpeler dus, en dit probleem behoort tot het verleden.

Wat moet ik doen om van IPv6 te genieten?

Eigenlijk is het antwoord simpel: niets. IPv6 werd in de voorbije jaren onmerkbaar op de achtergrond uitgerold. De kans is groot dat u reeds met IPv6 surft.
Concreet hebt u, om IPv6 te gebruiken, nodig:

  • Een IPv6 compatibel besturingssysteem - en de meeste zijn dat al een tijdje. Het Windows OS ondersteunt IPv6 sinds Vista en later. Windows XP ondersteunt het niét, maar eerlijk gezegd zou u deze versie om veiligheidsreden niet meer mogen gebruiken. Alle moderne versies van Mac OS X en Linux ondersteunen IPv6
  • Een router met IPv6 ondersteuning - wat de meesten al sinds 2012 doen, vooral de routers die door de ISP's zelf geleverd worden bij een nieuwe aansluiting.
  • Een Internet Service Provider die IPv6 geactiveerd heeft. En op dat gebied hebben wij in België niet te klagen: onze providers zijn koploper in het gebruik van IPv6.

Volgens cijfers van Akamai uit juli 2023 is België met 66,2% zeker niet meer de eenzame koploper die we nog enkele jaren geleden waren qua adoptie van het IPv6 protocol, Bahreïn is alleen op het 100% punt, maar ook Indië (59,6%), Maleisië (56,5%), Frankrijk (54,6%) en Duitsland (53,6%) zijn ondertussen erg dicht aan onze hielen. Kijken we naar het netwerk per provider, dan haalt Voo de beste cijfers met 66%, Telenet volgt met een mooie 65,1% en Proximus met 62,9%. Orange zit op zijn beurt op 42,9%. (Deze laatste cijfers zijn wel enkel gebaseerd op het aantal IPv6 requests aan Akamai).

De kans is dus groot dat u nu al een IPv6 verbinding hebt met het internet. Wat een goede zaak is - op termijn zullen steeds meer websites IPv6 only worden, en niet langer bereikbaar over IPv4. U bent dus al klaar voor de toekomst!

Twijfelt u of u al over IPv6 beschikt? Doe dan even de test op TestMyIPv6.

Mooi toch, hoe de organisaties die op de achtergrond de robuustheid van het internet verzekeren, ervoor gezorgd hebben dat wij niet wakker moesten liggen omdat de IPv4-adressen uitgeput aan het raken waren. Zij hebben deze belangrijke overgang naar IPv6 naadloos laten verlopen, zelfs zonder dat u het gemerkt hebt. En nu kan u dus opnieuw op beide oren slapen: het internet kan er weer voor jaren tegen!