Nieuws

Jong en oud veilig online

27 oktober 2023

Oktober is de Europese Cybersecurity awareness month. DNS Belgium doet niet alleen in oktober maar het hele jaar door heel wat inspanningen om mensen bewust te maken van hun online veiligheid en hun kennis over cybersecurity te vergroten.

Cybercriminelen viseren heel vaak ouderen en jongeren. Zij blijken soms een beperkte kennis te hebben over online veiligheid. Daar komt voor ouderen nog bij dat ze zich dikwijls onzeker voelen op het internet en hun vertrouwen erin beperkt is. Daarom willen we die twee groepen met gerichte campagnes bewustmaken van de risico’s van het internet, hen informeren over wat ze kunnen doen om hun online veiligheid te verbeteren en hun vertrouwen in het internet vergroten.

#SafeNotSorry: campagne naar jongeren

Onder het motto #SafeNotSorry lag de klemtoon van de jongerecampagne op veilige paswoorden. Samen met enkele influencers maakten we op TikTok, Instagram en SnapChat grappige filmpjes over hoe mensen paswoorden bedenken. Op die manier willen we zoveel mogelijk jongeren doen nadenken over hun paswoorden.

Met het bekende ‘Put a finger down’ daagden we hen uit om na te gaan hoe veilig hun wachtwoord is. Natuurlijk volgden ook tutorials over hoe je een veilig wachtwoord aanmaakt, hoe een wachtwoordkluis werkt en enkele FAQ’s voor wie na de filmpjes nog met vragen zat.

Surf ik veilig: campagne naar ouderen

We lanceerden dit jaar ook een bewustmakingscampagne voor ouderen. Met artikels, filmpjes en een kennistest tonen we ouderen waarop ze moeten letten wanneer ze online shoppen en betalen, een verdachte mail of sms krijgen... Door hun kennis van online veiligheid en cybercrime te vergroten, willen we het online vertrouwen van ouderen boosten.

Voor de campagne konden we rekenen op het advies en de ondersteuning van Digital Ageing, het Brussels Ouderenplatform, de Vlaamse Ouderenraad en enkele Franstalige ouderenverenigingen. Via enkele van die verenigingen verdeelden we ook een brochure specifiek over phishing .