Nieuws

Vrouwen in de digitale sector: nog een hele weg af te leggen

08 maart 2024

Eerlijk is eerlijk: bij DNS Belgium is er een gender gap bij de technische (engineering) afdeling. Onze engineers zijn met 16, waarvan er slechts 2 vrouwelijk zijn. We zien dat graag anders, maar die shift naar gendergelijkheid in technische jobs blijft moeilijk. Het is een probleem waarmee de hele digitale en IT-sector kampt. Benieuwd of het Women in Digital-initiatief de nodige revolutie in gang zet.

Wat doet de overheid om meer vrouwen aan te trekken in de digitale sector?

De FOD Economie werkte een 5-jaren plan uit. Ze omschreven een strategie om 5 doelstellingen te verwezenlijken: 

  • Meer vrouwen naar de digitale sector toeleiden (werkpuntje voor o.a. het onderwijs).
  • Meer vrouwen laten doorstromen naar een job in de digitale sector.
  • Meer vrouwen behouden in digitale jobs.
  • Meer vrouwelijke vertegenwoordiging zodat we evolueren naar een genderneutral(re) beeldvorming van de digitale sector. Vrouwelijke rolmodellen naar voor schuiven  en hun verwezenlijkingen op het gebied van STEM, hoort daar ook bij.
  • Meer vrouwen wegtrekken uit de digitale kloof door culturele diversiteit, heroriëntering en verdere ontwikkeling te promoten in de digitale sector.

Deze ambities werden al geformuleerd in 2021, we zijn heel benieuwd en voorzichtig hoopvol om de resultaten te zien in 2026.

De overheid, ons onderwijs, sociale partners, het maatschappelijk middenveld, media maar ook de privésector moeten hieraan bijdragen, willen we dit plan laten slagen. Eens kijken hoever we zelf staan op dat vlak: op welke manier is DNS Belgium een vrouwvriendelijke organisatie?

Vrouwvriendelijk beleid bij DNS Belgium

Vanuit DNS Belgium kunnen wij geen actie nemen op elk van bovenstaande doelstellingen. Toch werkten we de afgelopen jaren (en nog steeds!) aan een inclusieve cultuur, waar iedereen welkom is. Vrouwen dus ook. 

Dit is hoe wij een vrouwvriendelijk beleid invullen:

  • Iedereen heeft gelijke kansen, ook wanneer het aankomt op promotie en ontwikkeling. Opslag is voor iedereen hetzelfde, doorgroeien naar een andere looncategorie verloopt transparant. Iedereen die wil, kan zo’n proces opstarten en weet welke vaardigheden/competenties nodig zijn om te stijgen. Je wordt begeleid in dit proces en krijgt feedback van collega’s om te evolueren naar de rol die je wil opnemen.
  • Qua opleiding heeft iedereen hetzelfde budget en aantal opleidingsdagen.
  • Onze feedbackcultuur en samenwerkingsvorm (gebaseerd op sociocratie) stimuleert betrokkenheid bij alle collega’s, of je nu introvert of extravert bent. Sociocratie moedigt aan om alle aanwezigen bij een vergadering te betrekken en de wijsheid van de groep te gebruiken. Los van leeftijd/ancienniteit, gender enz.
  • Wij willen een bijdrage leveren aan beeldvorming over vrouwen in IT. Omdat we trots zijn op onze vrouwelijke collega’s, schuiven we ze al eens graag voor als rolmodel. Onze bescheidenheid zorgt soms voor verlegenheid. Soms is er een extra duwtje in de rug nodig, maar onze verhalen krijgen een plaats op onze site als artikel of in een videootje.
  • In het verleden organiseerden we CoderDojo’s, waarmee we het jongere publiek warm maakten voor IT of STEM. Daarmee bereikten we ook meisjes tussen 6 en 18 jaar oud, in de hoop hun interesse in techniek te stimuleren.

Ondanks onze inspanningen, is het resultaat nog niet zoals we hoopten: er blijft genderongelijkheid binnen de technische functies. Dat tempert ons enthousiasme gelukkig niet. We blijven ijveren voor meer vrouwelijke vertegenwoordiging en we zijn vastberaden in onze inspanningen.

Voel je je aangesproken door dit artikel of heb je hier ideeën over? We horen het graag via communications@dnsbelgium.be.

Inclusive pathways for better digital services

Onze collega Dulce (DevOps engineer) neemt deel aan een panelgesprek over vrouwen in digital, op uitnodiging van de Europese Commissie. Er worden best practices gedeeld over vrouwen aantrekken en behouden in de digitale sector.

Wil je haar aan het werk zien of gewoon benieuwd naar het programma? Check de website!