Het grote plan

Net zoals het internet gedecentraliseerd is, is ook het beheer ervan zo vormgegeven. Alle organisaties die betrokken zijn bij het beheer, werken volgens de multistakeholderaanpak. Zo krijgt iedereen die meent een belang te vertegenwoordigen, een stem in de organisaties. Denk aan internetserviceproviders, overheden, technische experts en de gebruikers van het internet. Hun belangen worden allemaal meegenomen in de besluitvorming en de activiteiten van de organisatie. 

ICANN bepaalt het beleid

Verschillende non-profitorganisaties beheren samen de internetinfrastructuur. Een van de belangrijkste is ICANN . ICANN helpt bij het beheer van het Domain Name System (DNS).

De taken van ICANN 

 • ICANN zorgt ervoor dat het unieke identificatiesysteem van het internet stabiel en veilig is. 
 • Het coördineert de toewijzing en toekenning van namen in de rootzone van het Domain Name System.  
 • ICANN ontwikkelt de regels om domeinnamen van het tweede niveau te registreren bij generieke topleveldomeinnamen ( gTLD 's) zoals .com, .biz, .org en zorgt dat die regels toegepast worden. 
 • ICANN coördineert mede hoe het DNS rootnameserversysteem werkt en evolueert. Dit is het fundament van het hele DNS-systeem en bevat een lijst met de namen en IP-adressen van alle topleveldomeinen, zoals .com, .org, etc.  
 • ICANN coördineert de toewijzing en toekenning op het hoogste niveau van IP- (Internet Protocol) en AS-nummers (Autonome Systemen). Het zorgt ervoor dat elk nummer uniek en goed georganiseerd is, zodat het internet goed en soepel functioneert. 
 • ICANN werkt samen met andere organisaties om ervoor te zorgen dat er registries beschikbaar zijn die nodig zijn om het internet goed te laten funcioneren, zoals bepaald door organisaties die internetprotocol-standaarden ontwikkelen. ICANN biedt registratiediensten voor deze identificatienummers en -namen en zorgt ervoor dat de registries openbaar toegankelijk zijn voor iedereen die ermee wil werken. Dit betekent dat organisaties die werken aan de ontwikkeling van internetprotocollen toegang hebben tot de benodigde identificatienummers en namen om hun protocollen goed te laten functioneren. 

Adviescomités

Verschillende adviescomités helpen ICANN het beleid bepalen: 

 • Governmental Advisory Committee (GAC), dat bestaat uit vertegenwoordigers van nationale overheden uit de hele wereld (voor België is dat het BIPT & de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie); 
 • At-Large Advisory Committee, dat bestaat uit individuele internetgebruikers die afgevaardigd zijn door de Regional At-Large Organizations, verschillende regionale organisaties uit de hele wereld. Zij adviseerden bijvoorbeeld bij de vraag of er nieuwe domeinextensies zoals .app, .blog en .shop mochten komen op het internet. Zo krijgt ook de individuele internetgebruiker een stem. 
 • Root Server System Advisory Committee, dat advies geeft over de werking van het DNS rootserversysteem; 
 • Security and Stability Advisory Committee, dat bestaat uit internet experts die veiligheidsproblemen bestuderen; 
 • Technical Liaison Group, die bestaat uit afgevaardigden van andere internationale technische organisaties. Enkele leden zijn: Internet Engineering Task Force (IETF); World Wide Web Consortium (W3C); Regional Internet Registries (RIRs); Internet Society (ISOC); en International Telecommunication Union (ITU). Al deze organisaties hebben hun eigen expertise. Samen zorgen zij ervoor dat ICANN op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen op technisch gebied. De TLG kan ICANN hierover dus adviseren. 

Subgroepen

Anderzijds zijn er binnen ICANN drie subgroepen (Supporting Organizations) die mee het beleid voor de topleveldomeinen uitwerken.  

 • Generic Names Supporting Organization (GNSO), voor generieke topleveldomeinen (gTLD’s) zoals .com, .org, .net maar ook de NewTLDs, de nieuwe domeinextensies die sinds 2012 bestaan zoals .tech, .guru, .app enz. 
 • Country Code Names Supporting Organization (ccNSO) voor country-code topleveldomeinen (ccTLDs), landencodes zoals .be, .fr, .nl 
 • Address Supporting Organization (ASO) voor het bepalen van het beleid van IP-adressen. 

PTI/IANA voert de regels uit 

De Internet Assigned Numbers Authority ( IANA ) van zijn kant kent IP-adressen toe en beheert de rootzone (de database van alle topleveldomeinen). IANA is de operationele afdeling van ICANN.  

De taken van PTI/IANA 

1 Toekennen van IP-adressen en nummers 

Naast IP-adressen bestaan er ook Autonomous System Numbers (AS-nummers). Die dienen om routeringsinformatie uit te wisselen. IANA kent de IP-adressen en -nummers toe als adresblokken aan vijf Regional Internet Registries (RIRs). Die stellen op hun beurt kleinere adresblokken ter beschikking van de Local Internet Registries (LIR) en de National Internet Registriers (NIR). En die verdelen deze adressen dan weer onder internet service providers. 

De 5 RIRs zijn verantwoordelijk voor de volgende gebieden: 

 • AFRINIC: Afrika 
 • APNIC: Azië, Australië en Oceanië 
 • ARIN: Canada, VS en verschillende Caribische eilanden 
 • LACNIC: Latijns Amerika en enkele andere Caribische eilanden 
 • RIPE NCC: Europa, Midden-Oosten en delen van Centraal Azië 

2 Beheren van de Rootzone 

IANA coördineert en beheert de centrale rootzone van het Domain Name System. IANA beheert de database met alle topleveldomeinen ( TLD ’s), de rootzone en is degene die TLD’s toevoegt en verwijdert. Daarnaast beheert IANA ook .int en .arpa. 

3 Beheren van een database met toegelaten geïnternationaliseerde domeinnamen 

Niet alleen letters van het Latijnse alfabet zijn toegelaten in domeinnamen, ook speciale karakters zoals umlauten, accenten, cyrillisch schrift, enz. Door de globalisering van het internet werden deze speciale lettertekens toegelaten in de IDNA standaard (Internationalizing Domain Names in Applications). 

4  Bepalen van de parameters bij protocollen 

De verschillende internetprotocollen (mail, http, ftp...) bevatten parameters die aanduiden waar pakketjes op het internet heen moeten of welk soort content er verstuurd wordt. Enkele voorbeelden van parameters: 

 • http (websites): de Hyper Text Transfer Protocol-parameters zoals GET, POST, PUT of DELETE bepalen welke actie moet worden uitgevoerd. Andere parameters geven bijvoorbeeld de inhoud van een website aan, de taal waarin de website moet worden weergegeven. 
 • FTP (overdracht van bestanden): de File Transfer Protocol-parameters geven de naam van het bestand aan, de map waarin het bestand zich bevindt en het type overdracht dat moet worden gebruikt (ASCII of binair). 
 • SMTP (mail):  Simple Mail Transfer Protocol-parameters worden gebruikt om het onderwerp van een e-mailbericht aan te geven, de afzender en ontvanger van de e-mail, en eventueel ook om bijlagen toe te voegen aan het bericht. 
 • DNS (domeinnamen): de Domain Name System-parameters geven de naam van het gewenste domein aan en het type van de gewenste record, zoals A-record ( IP-adres ), MX-record (mailserver), CNAME-record (alias) of NS-record ( nameserver ). 
 • TCP/IP (internetverkeer): de Transmission Control Protocol/Internet Protocol- parameters geven de IP-adressen en de poorten aan van de bron en de bestemming, de gebruikte protocollen en de lengte van de gegevensstroom. 

Deze parameters zijn essentieel voor de werking van internetprotocollen en zorgen ervoor dat de juiste informatie op de juiste manier wordt overgedragen over het internet. Het is IANA die bepaalt welke parameters gebruikt worden en waarvoor zij staan. 

5 Beheren van de tijdzonedatabase 

Die tz-database bevat informatie over de tijdzones uit de hele wereld. Computersystemen en softwaretoepassingen gebruiken dit bestand om de juiste tijd weer te geven, ongeacht waar ter wereld ze zich bevinden.  

Die database bevat dus informatie over de verschillende tijdzones en zomertijdregelingen wereldwijd. Ook staan er de gegevens in over historische veranderingen in die tijdzones.  

De database krijgt ook regelmatig een update, bijvoorbeeld wanneer een bepaald land de zomertijd invoert of afschaft, bij veranderingen in de GMT-offsets (het verschil in uren en minuten tussen de Universal Coordinated Time (UTC) en de plaatselijke tijd op een bepaalde plek en wanneer de internationale datumgrens verschuift. 

ISOC, IETF, W3C en IGF 

Behalve ICANN, PTI/IANA en de RIR’s zijn nog tal van andere organisaties betrokken bij het “beheer” van het internet. Dit is een aantal van de belangrijkste spelers: 

 • De Internet Society (ISOC). Deze organisatie werd oorspronkelijk in 1992 opgericht in de VS, maar zij heeft antennes (chapters genoemd) in de hele wereld. ISOC stelt zich vooral als doel om het internet democratisch te maken en houden. Het ijvert voor een open ontwikkeling en gebruik van het internet dat alle mensen over de hele wereld ten goede komt. 
 • Daarentegen houdt de Internet Engineering Task Force (IETF) zich puur bezig met de engineering activiteiten. Zij bepaalt de technische standaards die samen het Internet Protocol vormen, zoals FTP, TCP/IP. De organisatie bestaat nog altijd vooral uit vrijwilligers, die ervoor zorgen dat het internet “draait”. 
 • Het World Wide Web Consortium (W3C) van zijn kant is een organisatie die de webstandaarden voor het wereldwijde web ontwerpt, zoals HTML, XHTML, XML, CSS en de Web Content Accessibility Guidelines.  
 • Het Internet Governance Formum (IGF) is een platform dat een open en inclusief debat wil bevorderen over de toekomst van het internet, door input en ideeën van verschillende belanghebbenden te verzamelen. Belanghebbenden uit verschillende sectoren komen jaarlijks samen op de IGF Annual Meeting om te debatteren over onderwerpen die verband houden met het beheer van het internet. Samen gaan zij op zoek naar oplossingen voor uitdagingen op dit gebied. 

Enkele onderwerpen die aan bod komen:  

 • toegang tot breedbandinternet in ontwikkelingslanden, digitale inclusie, wegwerken van de digitale kloof. 
 • nieuwe technieken, zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en het Internet of Things (iOT) en de impact die zij hebben op onze samenleving en de economie.  
 • reguleren van de digitale economie - denk aan een controle op de macht van tech-giganten zoals de GAFA.  

Lees meer over de verschillende organisaties: