De structuur van DNS Belgium

Eind 2012 werd DNS.be omgedoopt in DNS Belgium. Deze naamswijziging was noodzakelijk omdat wij, naast de .be-domeinnamen, ook het beheer van .brussels en .vlaanderen op ons namen. 

De structuur van DNS Belgium ziet er als volgt uit: 

  • De algemene vergadering  bestaat uit 9 leden en is o.a. bevoegd voor het benoemen van de bestuurders van de vzw en het goedkeuren van de jaarrekening. 
  • De raad van bestuur (RvB)  is het belangrijkste beheerorgaan van de vereniging en bestaat uit 3 leden, waarvan 2 stichtende leden en 1 effectief lid, namelijk: ISPA, Agoria en FeWeb. 
  • De beleidsraad (BR)  bereidt de beslissingen van de raad van bestuur voor of stelt adviezen op over voor de vereniging relevante onderwerpen. In de beleidsraad zetelen vertegenwoordigers van de stichtende leden, de effectieve leden en adviseurs met bijzondere expertise in bepaalde materies. De beleidsraad telt 11 leden. 
  • Het strategisch comité (SC) bevat adviseurs met bijzondere expertise in bepaalde materies. Er is een apart strategisch comité voor .be, .vlaanderen en .brussels. Het strategisch comité voor .vlaanderen en .brussels bestaat voorlopig enkel uit de Vlaamse en de Brusselse overheid en DNS Belgium. In het strategisch comité van .be daarentegen is, naast enkele federale overheidsdiensten zoals de FOD Economie, de FOD Financiën, FCCU , CERT en het BIPT, ook 1 zetel voor de registrars voorzien. Een van de leden van het registrarforum vult deze zetel in. 

De algemeen directeur van DNS Belgium is Philip Du Bois. Hij:

  • is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de vereniging
  • staat in voor het goede verloop van de operationele activiteiten
  • moet verantwoording afleggen aan de raad van bestuur

De stichtende leden van DNS Belgium zijn Agoria, Ispa en Beltug. 

Bekijk het overzicht van alle leden van de verschillende bestuursorganen