Goed bestuur

Betrouwbaarheid, duurzaamheid en mensen zijn drie belangrijke waarden die vorm geven aan elk initiatief van DNS Belgium. Goed gedefinieerde praktijken van goed bestuur (‘corporate governance’) helpen om ervoor te zorgen dat alle medewerkers van DNS Belgium steeds beslissingen nemen in het belang van de duurzame langetermijndoelstellingen van de vereniging.

Ons Corporate Governance Charter bevat de tien basisprincipes die aan onze aanpak op vlak van goed bestuur ten grondslag liggen. We vertalen deze principes ook in een concreet Actieplan Corporate Governance. 

  • Principe 1.   Onze governance structuur is helder en we communiceren er transparant over
  • Principe 2.   DNS Belgium heeft aandacht voor zijn maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid
  • Principe 3.   Bij DNS Belgium blijven alle organen binnen hun respectieve bevoegdheden en interageren zij op constructieve wijze
  • Principe 4.   DNS heeft een doeltreffend en evenwichtig samengesteld Bestuursorgaan
  • Principe 5.   DNS Belgium heeft een transparante procedure voor de benoeming van bestuurders
  • Principe 6.   Alle bestuurders en medewerkers geven blijk van een onafhankelijke geest en handelen altijd in het belang van DNS Belgium
  • Principe 7.   DNS Belgium vergoedt haar bestuurders en medewerkers op een billijke, verantwoorde en  - waar mogelijk -  transparante wijze
  • Principe 8.  DNS Belgium heeft een rigoureuze procedure voor de beoordeling van haar corporate governance inspanningen en rapporteert hier transparant over
  • Principe 9.   Werknemers van DNS Belgium handelen respectvol, integer en ethisch
  • Principe 10.  DNS Belgium neemt meldingen van mogelijke inbreuken ernstig en volgt ze op

DNS Belgium rapporteert transparent op basis van deze principes. 

Corporate governance documenten