Naleving van de regelgeving

Legal compliance betekent dat wij als organisatie werken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.