Structuur van DNS Belgium

Eind 2012 werd DNS.be omgedoopt in DNS Belgium. Deze naamswijziging was noodzakelijk omdat wij, naast de .be-domeinnamen, ook het beheer van .brussels en .vlaanderen op ons namen. 

De structuur van DNS Belgium ziet er als volgt uit: 

  • Algemene vergadering:  bestaat uit alle leden van de vzw en is o.a. bevoegd voor het benoemen van de bestuurders van de vzw en het goedkeuren van de jaarrekening. 
  • Bestuursorgaan: bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in alle handelingen in en buiten rechte. De leden van de vereniging beschikken over minstens één bestuurder in dit orgaan.
  • Strategische comités: elk van de TLD ’s onder beheer van DNS Belgium heeft een Strategisch Comité waarbij overleg kan worden gepleegd met vertegenwoordigers van de respectievelijke overheden.

De algemeen directeur van DNS Belgium is Philip Du Bois. Hij:

  • is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de vereniging
  • staat in voor het goede verloop van de operationele activiteiten
  • moet verantwoording afleggen aan de raad van bestuur

Bekijk het overzicht van alle leden van het bestuursorgaan en de adviseurs