Onze MVO-strategie

Visie, strategie en doelstellingen

In een gedigitaliseerde maatschappij waar iedereen zich bewust is van de mogelijkheden van en toegang heeft tot domeinnamen, wil DNS Belgium op een duurzame wijze een centre of excellence zijn voor alles wat te maken heeft met domeinnamen.

DNS Belgium is – als neutrale beheerder en hoofdrolspeler in de Belgische domeinnamen – een essentiële en geprefereerde partner voor de vele stakeholders die geïnteresseerd zijn in een degelijk beveiligd internet voor een digitaal bewuste samenleving. Om dit te verwezenlijken zal DNS Belgium continu toptalent aanwerven en behouden.

  Ons MVO-beleid steunt op vier pijlers:

  1. inspirerende werkplek
  2. leider in security
  3. digitaal bewustzijn
  4. duurzaam ketenbeheer

  Voor elk van die pijlers definieerden we onze strategische doelstellingen die we moeten bereiken tegen 2020:

  Inspirerende werkplek

  • Een werkplek waar de juiste mensen op een gezonde manier het juiste werk kunnen doen.
  • Een plek waar medewerkers hun talent ten volle kunnen benutten en ruimte krijgen om goede dingen te verwezenlijken.
  • Een werkgever voor wie mensen bewust kiezen.
  • An employer of choice, die sneller en gemakkelijker goede nieuwe mensen vindt voor de juiste functies en de goede mensen kan behouden.

  Leider in security

   • Erkend worden als een vernieuwer in de wereld van de domeinnamen met als doel nul incidenten die gevolgen hebben voor de uptime van onze infrastructuur, en een vermindering van het aantal gevallen van misbruik.
   • Een actieplan uitwerken om deskundig te worden in het Belgische security landscape zodat we relevante input kunnen geven aan beveiligingsinstellingen en de pers.

   Digitaal bewustzijn 

   • Bij bepaalde doelgroepen het bewustzijn verhogen omtrent gebruik en misbruik van het internet.
   • Met programma’s op maat kinderen ‘internet wise’ maken, ouderen, digibeten en KMO’s vertrouwd maken met het internet. 

   • Een actieplan uitwerken om direct en indirect doelgroepen te bereiken.

   Duurzaam ketenbeheer

   • Een voorbeeldrol spelen in onze invloedssfeer door onze partners (leveranciers en verkoopkanalen) aan te moedigen hun eigen business op een duurzame manier te ontwikkelen.
   • Samen met onze partners een actieplan uitteken voor sociale en groene initiatieven.

   Meer weten?