Nieuws

De toekomst van onze raad van bestuur

16 februari 2023

Sinds juni 2022 hebben we een nieuwe voorzitter: Peter Ryckaert. Hij ontfermde zich eerder als bestuurslid over de financiën van onze organisatie. Maar sinds enkele maanden ruilde hij die functie dus in. Waarom en doet dat een nieuwe wind waaien over de werking van onze raad van bestuur, vroegen we ons af. 

Vanwaar je motivatie om je te engageren als voorzitter van onze raad van bestuur ?  

Philip (General Manager van DNS Belgium) heeft het mij gewoon gevraagd. Eerder dit jaar stelde ik mij kandidaat om mijn rol als penningmeester te verlengen. Een kandidatuur als voorzitter had ik niet echt overwogen. Ik zat dus niet met het idee dat het voorzitterschap anders ingevuld moest worden ofzo, alles liep vlot. Maar toen Philip mij vroeg om Piet op te volgen, wou ik er graag over nadenken. Hij vertelde dat Piet zijn tijd anders wou invullen. Een mooi moment om de fakkel over te nemen. Ik kende DNS Belgium tenslotte al een hele tijd. 

Je vervulde enkele jaren de rol van voorzitter van het financieel comité, bedoel je ?  

Zo’n 8 jaar geleden trad ik met FeWeb toe tot het strategisch comité van DNS Belgium. Toen de raad van bestuur later uitgebreid werd, zetelde ik er vanaf toen als bestuurslid.  Nog enkele jaren later nam ik de functie van ‘penningmeester’ op, als vertegenwoordiger van de raad van bestuur. Ik heb dus al wat jaren op de teller en daardoor voeling met DNS Belgium.  

Die band is er zeker. In een vorig leven was je zelf registrar. Draagt dat iets bij in je rol als voorzitter? 

Dat is al een eeuwigheid geleden! Je refereert naar mijn tijd bij DigiPoint, toen was ik zelf inderdaad een registrar. Dat was in de jaren ‘90, een periode waarin je een fax stuurde met een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor de registratie van een domeinnaam. Maar ik was dus betrokken in het domeinnaamwereldje vanaf de prille opstart van het Belgische internet.  

Lanceerde je al nieuwe initiatieven sinds je start als voorzitter? Welke vernieuwing wil je brengen binnen de raad van bestuur ? 

Ik ben niet gekend als dé revolutionair, dus ik zie ons geen totale ommezwaai maken of grote dingen veranderen. De raad van bestuur liep al heel goed, ook dankzij goede voorbereidingen van Philip en het team. 

Ik heb wel al 2 kleine suggesties gedaan, op basis van mijn ervaring als bestuurslid in andere raden van bestuur. Thematische raden van bestuur en meer betrokkenheid van de medewerkers bij een bestuurdersvergadering, lijken mij bijvoorbeeld wel iets de raad van bestuur verder te laten evolueren. Dan staat één thema centraal zoals innovatie en tech, HR, finance enzovoort. Medewerkers van DNS Belgium kunnen dan zelf hun plannen toelichten voor hun eigen werkgebied of specialisatie. 

Op het vlak van sustainability kunnen we als raad van bestuur ook iets betekenen en zelf de handen uit de mouwen steken. Misschien als teambuilding? Dat idee is niet vernieuwend, ik zag dat bijvoorbeeld al bij Microsoft. Maar laat ons wel een ambitie hebben om de raad actief te betrekken in een sustainable project. Misschien kunnen we Digital for Youth wel ondersteunen? Het is de moeite waard om die piste verder te verkennen.  

“In de jaren ’90 stuurde je voor de registratie van een domeinnaam een fax met een bewijs van inschrijving bij de Kamer van koophandel. Andere tijden!”

Peter Ryckaert

Of dat essentieel is als voorzitter, betwijfel ik. Het is wel handig om een aantal mensen te kennen uit die wereld. Het standpunt van een registrar kennen, is handig. Maar je hoeft niet alles van techniek en technologie te kennen. We zijn geen specialist op DNS-vlak en dat hoeft ook niet per se. Als raad van bestuur wil je de organisatie vooruit helpen en voorbereiden op de toekomst.  

Ik zie dat je nog in andere raden van bestuur zetelt : zal er voldoende tijd zijn voor DNS? :)  

Natuurlijk maak je een tijdsinvestering als voorzitter, maar ik wil dat toch nuanceren: het grootste werk gebeurt door de organisatie zelf. Als voorzitter stem je vooraf de vergadering af, voer je discussiepunten aan en bekijk je hoe je dat aanpakt. Maar als ik kijk naar het aantal uren voorbereidingstijd, valt dat best mee en zal er niet veel veranderen in vergelijking met mijn rol als penningmeester. Toen waren er ook financiële vergaderingen buiten de raad van bestuur. Dat valt nu bijvoorbeeld weg. 

“Let’s walk the talk en actief participeren aan de sustainability projecten van DNS Belgium, als raad van bestuur.”

Hoe ziet een eigentijdse raad van bestuur eruit? Welke acties moeten we ondernemen om dat ideaalbeeld realiteit te maken? 

Er zijn zeker enkele aandachtspunten op het vlak van diversiteit. Specifiek gaat het over gender, taal en etniciteit van de bestuursleden. Nu zijn het vooral blanke mannen die zetelen, al schuiven er ook 2 vrouwen bij aan onze tafel. DNS Belgium is een Belgische organisatie en toch zijn alle leden nederlandstalig. Ook daar moeten we iets aan doen. In eerste instantie is het aan de leden zelf om iemand af te vaardigen. Langs de andere kant kunnen we daar bij toekomstige kandidaturen actief rekening mee houden. We zijn ons zeker bewust van al die werkpunten. 

“Er zijn zeker aandachtspunten op het vlak van diversiteit. Specifiek gaat het over gender, taal en etniciteit van de bestuursleden.”

Peter Ryckaert

Wat was de belangrijkste verdienste van je voorganger (Piet Spiessens)? 

De goede werking, tout court. De raad van bestuur werkt gewoon goed: iedereen heeft recht van spreken, alles verloopt professioneel en in een sfeer van openheid. Er is waardering wanneer iemand een punt aanbrengt, er zijn respectvolle discussies en Piet begeleidde dat prima, ook qua time management. Hij kon discussies perfect naar de essentie brengen. 

Als we het hebben over cybersecurity: op welk vlak kan DNS Belgium daarin een verschil maken volgens jou? 

Ik nodig de communicatieafdeling alvast uit om nog een tandje bij te steken. Op het vlak van communicatie kan DNS Belgium zeker nog het verschil maken. Cybersecurity is een maatschappelijk probleem en toch zijn mensen er niet mee bezig tot wanneer ze ermee geconfronteerd worden.  

DNS Belgium is een expert op het vlak van cybersecurity. Mijn advies is om die rol ook op te nemen en meer te communiceren naar organisaties. Doe aan bewustmaking richting Feweb, Unizo en anderen. Er is nog heel wat onontgonnen terrein, bijvoorbeeld ook bij een zeer diverse KMO-markt.  

De handen in elkaar slaan met andere partijen binnen de cybersecurity wereld in België, dat is iets wat jullie vandaag al doen. Dat pad moeten jullie zeker blijven bewandelen. De samenwerking met de cybersecurity coalition is daar een voorbeeld van. 

“Cybersecurity is een maatschappelijk probleem en toch zijn mensen er niet mee bezig, tot wanneer ze ermee geconfronteerd worden. Er ligt nog werk op de plank qua bewustmaking.”

En wat met maatschappelijk verantwoord ondernemen? Waar moeten wij op inzetten?  

Ook hier: communicatie. Laat de bescheidenheid maar vallen en treed naar buiten met best practices, inspireer daar andere organisaties mee. Zoek gelegenheden op. Er zijn genoeg seminaries die zich concentreren op de SDG’s. Breng daar jullie verhaal. Grote bedrijven zijn vaak al bezig met sustainability en hebben teams die zich daar uitstekend mee bezighouden. In het KMO-landschap is dat nog een vraagteken en is dat bijvoorbeeld beperkt tot het vergroenen van het wagenpark of enkele evidente ingrepen. Kom naar buiten met jullie verwezenlijkingen op 101 manieren, ook dat is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen!  

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.