Nieuws

Balans na 20 jaar voorzitterschap: Piet Spiessens

12 januari 2023

Piet Spiessens zegt na 20 jaar vaarwel als voorzitter van onze raad van bestuur. Benieuwd naar zijn nieuwe plannen, zaten we samen met hem rond de tafel. Een afscheidsinterview. 

Wanneer trad je aan als voorzitter van de raad van bestuur bij DNS Belgium?

Ik moet dat even opzoeken :) Blijkbaar was het al in 2003, kort nadat ik als vertegenwoordiger van ISPA Belgium bij de raad van bestuur kwam. Dat is gigantisch lang geleden. Dat is meteen ook de reden waarom ik aanvoelde dat het tijd was om de fakkel door te geven aan iemand anders. 20 jaar is lang om de functie van voorzitter op te nemen.

Hoe heb je DNS Belgium als organisatie zien evolueren in de afgelopen 20 jaar?

Die evolutie is enorm natuurlijk. In 2003 spraken we van 250.000 domeinnamen die toen in beheer waren. Nu zijn dat er 1,75 miljoen – een 7-voud. Ondertussen werd de operationele kost onder controle gehouden. Bij een verzevenvoudiging van het aantal domeinnamen, was er  slechts een verdubbeling van de kosten, dat is een teken van een goed beheer van de organisatie. Zeker als we de inflatie over 20 jaar mee in rekening brengen.

DNS Belgium realiseerde indrukwekkende zaken, zoals de ISO 27001 certificatie maar ook recent het SDG Championship.

Van de afgelopen 20 jaar zijn er mij een aantal dingen bijgebleven. Ik som er 4 op:

  • Van in het begin probeerde DNS Belgium domeinnamen relevanter te maken voor Belgische bedrijven maar ook bij particulieren. Bijna 20 jaar geleden startte dat met grote campagnes en billboards, maar ook speciale campagnesites zoals ikbenjan.be. Dat was om aan te tonen dat een domeinnaam ook interessant is voor particulieren. Dat was een geslaagde campagne. Het aantal domeinnamen kende een boost. Later is dat dan wel terug afgezwakt, maar goed, op dat moment is de groei versneld.
     
  • Heel belangrijk was ook de start van Eurid, voor DNS Belgium was dat een grote onderneming. Dat belangrijk initiatief werd op poten gezet samen met 2 andere registries: de Zweedse en de Tsjechische. Dat succesvol consortium beheert de .eu-domeinnamen. En tot op vandaag maken we nog steeds deel uit van Eurid.
     
  • De organisatie is veel professioneler geworden. DNS Belgium realiseerde indrukwekkende zaken, zoals de ISO 27001 certificatie maar ook recent het SDG Championship: dat getuigt van een grote professionaliteit, die sterk toegenomen is in die afgelopen 2 decennia. 
     
  • In de beginjaren van DNS Belgium kwam snel een samenwerking met Close the Gap. Daar gingen veel middelen naartoe. Recent is dat doorgegroeid naar Digital for Youth.  Beide zijn echt prachtige initiatieven, waar laptops gegeven worden aan derdewereldlanden (projecten van Close the Gap) maar ook aan kansarme jongeren in eigen land (vroeger via PC Solidarity, en nu via Digital for Youth). Dat is heel waardevol. Heel lang geleden was het onmogelijk om zo’n zaken te doen omdat de middelen er gewoon niet voor waren.

Digital for Youth is een prachtinitiatief waar laptops gegeven worden aan kansarme jongeren in België. Dat is heel waardevol. Lang geleden was het onmogelijk om zo’n zaken te realiseren omdat de middelen er gewoon niet voor waren.

Wat moet volgens jou de voornaamste taak zijn van de raad van bestuur bij DNS Belgium? Waar liggen er nog challenges?

In het algemeen moet een raad van bestuur instaan voor de strategische leiding van de organisatie, het opvolgen van de financiën (wat Peter Ryckaert lange tijd gedaan heeft) en ook het onderhouden van relaties met de belangrijkste stakeholders. Dat zijn bijvoorbeeld nieuwe leden. 

Eén van de belangrijkste taken of uitdagingen blijft erop toezien dat de vertegenwoordiging van die stakeholders breed genoeg is. Daar maakten we veel werk van. We zijn ooit gestart met 3 stichtende leden: ISPA, Agoria en Beltug. Vandaag zitten er 8 vertegenwoordigende organisaties of leden in de raad van bestuur én ook het BIPT zit erbij, als adviseur. Dat is al redelijk breed en toch is het een continu aandachtspunt: we moeten de belangrijkste partijen van het Belgische internet samenbrengen in onze raad van bestuur. Of ze moeten er alleszins in vertegenwoordigd zijn. De opmerkingen die Peter eerder gaf rond de samenstelling en de diversiteit van de raad van bestuur, erken en steun ik trouwens.

Hoe ziet jouw ideale raad van bestuur eruit, welke profielen zetelen erin? Welke ontbreken nu nog?

De stem van de eindgebruiker horen we momenteel niet in de raad van bestuur, en dat is een gemis. Alleen is het moeilijk om daar een juiste vertegenwoordiger voor te vinden. In sommige raden van bestuur spreken ze daarvoor TestAankoop aan, maar dat is bij ons niet van toepassing. In andere landen voegen registries ISOC toe, maar die organisatie is nog niet zo actief bij ons. Verder is de balans goed en zit het wel juist met de brede vertegenwoordiging in de raad van bestuur.

De stem van de eindgebruiker horen we momenteel niet in de raad van bestuur, dat is een gemis. Het is moeilijk om een juiste vertegenwoordiger te vinden.

Waar kijkt deze raad van bestuur best voor uit, wat is een mogelijke valkuil ?

DNS Belgium is een vzw, de raad moet erop letten dat het non-profitkarakter blijft. Daarom is die veelzijdigheid en vertegenwoordiging van de stakeholders in de raad van bestuur zo belangrijk. 

We hebben een speciale rol binnen het internetlandschap in België: we zijn de enige beheerder van .be-domeinnamen. Daarom moeten we ons neutraal gedragen. We kunnen niet 1 bepaalde partij of groep bevoordelen tegenover anderen.

Het beste bewijs van onze neutraliteit is het aantal registrars , dat zijn er bijna 400. Naast de grote operatoren, zijn er ook middelgrote en kleine aanbieders die deelnemen aan het domeinnaamgebeuren. Dat het BIPT deel uitmaakt van de raad van bestuur, is ook een garantie voor een correct beheer. We volgen de regelgeving als neutrale partij.

We moeten verstandig omspringen met de financiële middelen, ook daar speelt de raad van bestuur een actieve rol. We helpen mee inschatten hoeveel middelen er nodig zijn en beslissingen nemen wanneer blijkt dat er onvoldoende middelen zijn. Dat zijn net de boeiende discussies. De raad van bestuur bewaakt mee het evenwicht binnen DNS Belgium.

Verscheidenheid onder de bestuursleden is belangrijk, zeker bij financiële discussies. Zo wordt dat geen economisch verhaal, waarbij DNS Belgium opeens nieuwe diensten gaat aanbieden.

Als je Peter 1 advies mee zou geven, wat zou dat dan zijn ?

Ik kan Peter weinig adviezen meegeven, hij heeft het financieel comité geleid. Hij kent DNS Belgium door en door. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat prima gaat doen als voorzitter.

Waar liggen jouw ambities ? Hoe zal je de vrijgekomen tijd spenderen?

Voor alle duidelijkheid: ik neem geen afscheid van DNS Belgium en blijf met plezier actief lid van de raad van bestuur. Bij Eurid moesten we een opvolger zoeken voor Prof. Verbaeten,  daarvoor stelde ik mij kandidaat. Ondertussen ben ik daar officieel vertegenwoordiger van DNS Belgium in het strategisch comité. Veel vrijgekomen tijd zal er niet zijn :)

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.