Nieuws

SDG-icoontjes in onze communicatie

18 april 2019

Je zal vanaf nu structureel de SDG-icoontjes onderaan onze artikels en pagina’s zien verschijnen als de inhoud bijdraagt aan of gaat over onze duurzaamheidsdoelstellingen. Dat doen we omdat we willen helpen de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties bekender te maken bij het grote publiek. 

Sustainable Development Goals

In september 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s of Sustainable Development Goals) aan. Deze 17 SDG’s en de 169 hieraan gekoppelde subdoelstellingen vormen samen een actieplan om tegen 2030 een duurzame en veerkrachtige samenleving tot stand te brengen.

De SDG’s zijn onderverdeeld in 5 thema’s: People, Planet, Prosperity, Peace en Participation. De nadruk bij deze SDG’s ligt op “universaliteit”. Dat wil zeggen dat de implementatie van deze 17 SDG’s niet enkel in het zuiden moet gebeuren, maar over de hele wereld. Dus ook hier in België. 
 

Samenwerking

De grote diversiteit van deze ontwikkelingsdoelstellingen en de beperkte tijd die ons rest om ze uit te werken stelt onze samenleving voor grote uitdagingen. Overheden, burgers en bedrijven zullen moeten samenwerken om ze te kunnen realiseren. Wij willen daaraan ons steentje bijdragen. 

Onze duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheid is verweven met alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Het is een integraal onderdeel van onze missie. In 2016 hebben wij onze huidige duurzaamheidsstrategie geformuleerd. De uitwerking hiervan kan je hier lezen. 

De afgelopen jaren realiseerden we verschillende acties die bijdroegen aan de doelstellingen van deze 17 SDG’ s. In ons duurzaamheidsverslag kan je lezen welke acties dat allemaal waren. Een van onze structurele acties van de afgelopen jaren was onze deelname aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Voor onze deelname aan dit charter in 2019 definieerden we het opnemen van de SDG’s in onze communicatie als actie. 

Als je meer informatie wil over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties kan je daarvoor hier terecht. Je kan er ook terecht als je inspiratie zoekt om zelf met de SDG’s aan de slag te gaan. De Belgische overheid heeft een handige brochure ontwikkeld over de doelstellingen. 

 

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde naties.