Nieuws

1 jaar Registrant Verification

30 november 2021

DNS Belgium beheert alle .be-domeinnamen en waakt over de veiligheid van de .be-zone. Daartoe neemt ze veel initiatieven op het vlak van cybersecurity. Eén ervan is de registrant verification die we vorig jaar in november lanceerden.

Wat is registrant verification?

Registrant verification betekent dat mensen die een domeinnaam registreren (de registrant), moeten bewijzen dat ze wel degelijk zijn wie ze beweren te zijn in de gegevens die ze gebruiken om hun domeinnaam te registreren. Nu zijn er nog altijd cybercriminelen die gegevens van andere mensen gebruiken om een domeinnaam te registreren. Om dat te vermijden lanceerden we dus registrant verification.

Een geautomatiseerd proces controleert op basis van een aantal parameters of de gegevens van een domeinnaamhouder correct zijn. Dat gebeurt nog voor we een domeinnaam activeren op het internet. Als we merken dat er bij de aanvraag om een domeinnaam te registreren gegevens ontbreken of als we onregelmatigheden vinden in de gegevens, nemen we contact op met de domeinnaamhouder en zijn registrar.

Op die manier kunnen we mogelijk frauduleuze registraties tegenhouden. Wie domeinnamen wil registreren voor frauduleuze doeleinden, geeft immers vaak foutieve gegevens door bij de aanvraag. En door te vermijden dat malafide websites online komen, grijpen we al in voor ze schade berokkenen.

Bevindingen na een jaar

  • Van de nieuwe registraties per maand wordt gemiddeld 1 procent geselecteerd voor verificatie. Dat lijkt weinig maar het betekent wel dat we op een jaar tijd meer dan 1.500 domeinnaamhouders contacteerden voor in totaal bijna 3.000 domeinnamen.
  • 35 procent van de mensen die we contacteren, reageert op onze vraag.
  • 27 procent verifieerde zichzelf door de gevraagde documenten te bezorgen. Dat resulteerde uiteindelijk in de activering van een kwart van de domeinnamen die we eerder tegenhielden. De mensen die hun dossier in orde brengen, hebben geen kwade bedoelingen.
  • De mensen die niet akkoord gaan met onze vraag naar meer gegevens, schermen vaak met hun privacy. We geven nochtans geen identiteitsgegevens vrij. De persoonlijke registratiegegevens worden goed beschermd en uiteraard niet getoond op onze website of in de tool waarmee je kunt checken wie de eigenaar is van een bepaalde domeinnaam.
  • Over de mensen die helemaal niet reageren op onze vraag, kunnen we moeilijk oordelen. Waarschijnlijk zijn er onder hen mensen met slechte bedoelingen. Er zullen ook mensen zijn die gewoon nalatig zijn.

Registrant verification in de toekomst

In de loop van 2022 willen we de controle uitbreiden en evolueren naar een systeem waar we de gegevens van elke nieuwe registrant controleren. We gaan dat doen via een portaal waar iedereen zich eenvoudig kan identificeren.

Eenmaal dat systeem werkt, zouden we retroactief ook oude domeinnamen kunnen verifiëren. Maar dat is verre toekomstmuziek.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.