Domeinnaam activeren? Verifieer eerst je gegevens

Je bevindt je nu op een pagina van DNS Belgium. DNS Belgium beheert alle .be-domeinnamen.

Wij checken de houdergegevens van je .be-domeinnaam

Hoe werkt het?

  • Wij controleerden de houdergegevens van je domeinnaam tijdens de registratie. Momenteel ontbreekt het ons aan essentiële informatie, waardoor je domeinnaam nog niet geactiveerd werd.
  • Je registrar en jij kregen van ons een mail waarin we vragen een bewijs te sturen dat je gegevens bevestigt en/of aanvult waar nodig.

Wat moet je doen?

  • Mail een document dat aantoont dat de houdergegevens correct zijn naar verification@dnsbelgium.be
  • Check of je houdergegevens overeenkomen met de gegevens in het document dat je ons doorstuurt. Is dat niet het geval? Vraag dan aan je registrar om je houdergegevens aan te passen.  

Let op: informatie die voor ons niet relevant is mag je onzichtbaar maken. Enkel de gegevens die je opgegeven hebt toen je je domeinnaam registreerde zijn voor ons van belang.

Documenten verstuurd?

  • Onze supportdienst beoordeelt de documenten
  • Zijn je documenten voldoende? We activeren je domeinnaam binnen de 5 werkdagen.
  • Bewijzen de documenten onvoldoende dat de houdergegevens correct zijn? Support vraagt bijkomende informatie. Je domeinnaam blijft geregistreerd maar is nog niet bruikbaar.
  • Bezorg je ons de nodige documenten niet? Je domeinnaam blijft geregistreerd maar is nog niet bruikbaar.

Waarom doen we extra controles?

  • Om mogelijk frauduleuze registraties tegen te houden. Deze domeinnamen bevatten vaak valse gegevens.
  • Om te vermijden dat een dergelijke domeinnaam actief wordt en al schade berokkent voor wij kunnen ingrijpen met onze huidige mogelijkheden.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.