Nieuws

Ook in 2021 behaalden we onze ambitieuze klimaatdoelstellingen

03 november 2022

Net zoals de jaren voordien slaagde DNS Belgium er ook in 2021 in haar klimaatdoelstellingen te bereiken. Elk jaar berekent Ecolife onze klimaatafdruk. Ze vergelijken de behaalde resultaten met die van 2019 en 2020 en met het klimaatplan dat Ecolife voor DNS Belgium opstelde voor de periode 2016-2021.

In 2021 hadden we een klimaatvoetafdruk van 121 ton CO2-equivalenten. Dit is een reductie van 1,8% ten opzichte van 2020 en 35,3% ten opzichte van 2019, het referentiejaar van voor de coronapandemie. Hiermee halen we de klimaatdoelstellingen voor 2021 ruimschoots. Die 121 ton CO2-equivalenten komen trouwens overeen met 69 gram CO2-equivalenten per domeinnaam die we beheren. Om je een idee te geven: dat is wat een gemiddelde wagen uitstoot op een halve kilometer.

De pandemie stak een handje toe

We stootten twee ton minder uit dan in het recordjaar 2020, waarin we onze uitstoot met maar liefst 34 procent verminderden tegenover het jaar ervoor. Toegegeven, vanaf maart 2020 had de pandemie een positief effect op onze CO2-uitstoot. Door thuis te werken reduceerden we ons brandstofverbruik met 30 procent en verbruikten we wat minder stroom – die sowieso al groen was. Het effect daarvan is echter niet zo groot omdat we zowel in 2020 als in 2021 voor het thuiswerken een surplus verrekenden in onze uitstoot. Die maatregel is structureel en zullen we dus elk jaar toepassen.

Ons kantoor wordt natuurlijk niet kleiner, omdat er minder mensen aan het werk zijn: we konden zoals gezegd wat besparen op stroom, maar niet op verwarming.

Het verbod op dienstreizen sinds het uitbreken van de pandemie had een groter effect op onze CO2-uitstoot. Er waren in 2021 geen buitenlandse dienstreizen noch per trein, noch per vliegtuig. Dat resulteert in een daling van 100 procent ten opzichte van 2020.

DNS Belgium blijft zich engageren om ook in eigen land aan herbebossing te doen.

Herbossing in binnen- en buiteland

Om de uitstoot die we niet kunnen reduceren te compenseren steunden we in 2021 verschillende herbossingsprojecten in binnen- en buitenland. Zo hebben we in Patagonië (Argentinië) een project rond hernieuwbare energie ondersteund. En in eigen land hebben we onze samenwerking met vzw. Planteenbos.be voor vier jaar verlengd. DNS Belgium blijft zich engageren om ook in eigen land aan herbebossing te doen.

Vertraagde levering elektrische wagens

Tegenover die ecologische meevallers staat dan weer dat het elektrificeren van ons wagenpark best wat vertraging heeft opgelopen. De levering van alle nieuwe wagens is wereldwijd vertraagd door het tekort aan chips en halfgeleiders. Slechts twee van de acht bestelde elektrische wagens konden geleverd worden. Dat is heel jammer als je weet dat mobiliteit een substantieel deel van onze uitstoot vertegenwoordigt (41,8%). Het gaat dan over woon-werkverkeer, privéverplaatsingen met de bedrijfswagen én dienstreizen in het binnenland.

In 2021 moesten we ook nieuw ICT-materiaal aanschaffen. Dat weegt zwaar door op de ecologische eindbalans, want vaste materiële activa blijven onze grootste uitstootpost (48.2%). Er was ondanks het nieuwe materiaal wel een lichte daling tegenover 2020.

Beter dan de vooropgestelde scenario’s

In 2016 stelden we twee referentiescenario’s op die uitgingen van de nulmeting in dat jaar. Het ene referentiescenario extrapoleert die voetafdruk naar de jaren die volgden op basis van het aantal voltijdse medewerkers (FTE’s). Wanneer het personeelsbestand (uitgedrukt in FTE’s) met 10% groeit, wordt dus ook de voetafdruk 10% groter. Het tweede scenario gebruikt het aantal domeinnamen om te extrapoleren.

Dat zijn referentiescenario’s die uitgaan van ‘business as usual’, zonder extra inspanningen sinds 2016. Op basis van die referentiescenario’s werkte Ecolife voor ons twee reductiescenario’s uit. Eentje dat overeenkomt met de internationale klimaatdoelstellingen die een jaarlijkse daling van de voetafdruk voorstellen van drie procent. En een ambitieuzer plan dat een stuk verder gaat dan wat de internationale klimaatdoelstellingen voorschrijven. Sinds 2016 blijven we ver voorlopen op beide reductiescenario’s die toen werden uitgewerkt.

Een mooi resultaat

We kunnen dus wel stellen dat 2021 opnieuw een succesvol jaar was. Onze CO2-uitstoot is al bij al niet enorm gedaald, maar voor het zoveelste jaar op rij is DNS Belgium klimaatneutraal en hebben we de doelstellingen van ons klimaatplan van 2016 ver overschreden.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.