Nieuws

DNS Belgium opnieuw klimaatneutraal

15 oktober 2020

DNS Belgium heeft opnieuw het certificaat van klimaatneutrale onderneming behaald, en daar zijn we trots op. Door een voortdurende focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen konden we onze ecologische voetafdruk verder verkleinen én onze CO2-uitstoot compenseren.

Onze atmosfeer kan de uitstoot van broeikasgassen maar voor een deel verwerken. Momenteel overschrijden we met zijn allen die grens, waardoor het klimaat opwarmt. Als we niet minder CO2 gaan uitstoten, zullen de klimaatveranderingen steeds extremer worden. Om ons klimaat te redden moeten we de komende 40 jaar de mondiale voetafdruk stevig terugdringen. Dat is geen onmogelijke opgave. Maar het vergt wel grote aanpassingen en inspanningen.

DNS Belgium kan zich weer klimaatneutraal noemen.

Onze inzet voor minder uitstoot

Bij DNS Belgium nemen we onze verantwoordelijkheid op dat vlak ernstig. Mobiliteit maakt ongeveer de helft van onze totale CO2-uitstoot uit. Door sterk in te zetten op een duurzamer woon-werkverkeer konden we de uitstoot van onze mobiliteit in 2019 met bijna 30% verminderen. Dit resultaat bereikten we door de inspanningen van onze medewerkers om zo vaak mogelijk naar het werk te fietsen en door onze investeringen in zuinigere wagens.

Ook bij de verwerking van ons afval konden we onze CO2-uitstoot reduceren. Uiteraard wordt ons PMD en papier gerecycleerd. En van het niet-recycleerbaar afval wordt de energie die vrijkomt tijdens de verbranding ervan gerecupereerd.


De onderstaande figuur komt uit het rapport van Ecolife, kenniscentrum voor footprinting en ecologische gedragsverandering in België, en illustreert de ecologische voetafdruk van DNS Belgium in 2019. Het toont niet alleen een opvallende daling van de actuele voetafdruk van DNS Belgium, maar zet die ook af tegen verschillende reductiescenario’s. Die dalende tendens hopen we te blijven aanhouden. 

Compenseren en neutraliseren als reduceren niet kan

De CO2-uitstoot die we niet kunnen reduceren, hebben we gecompenseerd. Dat deden we door de Gold Standard VER-projecten (Verified Emission Reduction) van Carbon Footprint te sponsoren. Het zijn projecten in ontwikkelingslanden die rechtstreeks of onrechtstreeks het klimaat ten goede komen. Zo zorgen we niet alleen voor hoogwaardige CO2-compensatie, maar steunen we ook sociale en maatschappelijke doelen.

Aan de hand van de CO2 die we nog moesten compenseren, berekende Carbon Footprint op welke manier we onze uitstoot konden neutraliseren door bepaalde projecten te sponsoren. Op die manier compenseerden we zo’n 187 ton CO2. Die verwezenlijking prijkt op het Gold Standard certificaat dat we met genoegen in ontvangst namen. DNS Belgium kan zich dus weer klimaatneutraal noemen.

Meer bos in Vlaanderen

Ook dichter bij huis deden we inspanningen voor het klimaat. Vlaanderen is een van de bosarmste regio’s ter wereld, en daar probeert de vzw Planteenbos.be iets aan te doen. Zij realiseren concrete bebossingsprojecten in Vlaanderen door bedrijven en particulieren de kans te geven om stukjes bosgrond te kopen. Zo wordt ons land herbebost en krijgen de kopers de mogelijkheid om de boompjes ook zelf aan te planten. DNS Belgium heeft sinds 2016 intussen een heleboel bomen staan een van de bossen van vzw Planteenbos.be.

Nu de week van het bos er weer aankomt willen wij het belang van natuurbehoud en de zorg voor ons klimaat nog eens extra in de verf te zetten. We hopen hiermee stakeholders te inspireren en iedereen te motiveren om zelf een steentje bij te dragen aan ons klimaat en samen onze globale ecologische voetafdruk verder te reduceren.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.