Nieuws

De Digitale Inclusie Index

02 maart 2021

Een groot deel van de bevolking kan geen gebruik maken van digitale tools. Ze hebben bijvoorbeeld geen internetverbinding of niet de noodzakelijke skills en toestellen om actief deel te nemen aan de digitale samenleving. Voor die mensen dreigt digitale uitsluiting en dat heeft vlug dramatische gevolgen in een wereld die razendsnel digitaliseert. Studies tonen aan dat maar liefst vier op de tien Belgen digitale uitsluiting riskeren. Om dat te vermijden werkt DNS Belgium mee aan de ontwikkeling van een Digitale Inclusie Index.

Digitaal moet inclusief zijn

Digitaliseren is volgens DNS Belgium een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen, op voorwaarde dat digitaal ook inclusief is. Daarom hebben we ook initiatieven opgezet als DigitalForYouth.be. Inclusiviteit begint voor ons immers bij toegang tot het internet en dat gaat over toestellen en verbinding. Als die twee elementen er zijn, moeten we zorgen voor ondersteuning en mensen de kans geven digitale skills te ontwikkelen. Alleen zo kunnen we er uiteindelijk voor te zorgen dat iedereen mee is.

Het Digital Inclusion Ecosystem is een initiatief van BNP Paribas Fortis dat stakeholders van de bedrijfswereld, sociale organisaties en de overheid verenigt om onze samenleving digitaal inclusief te maken. Het ecosysteem, waarin DNS Belgium een belangrijke rol wil spelen, hoopt bewustwording rond digitale inclusie te creëren, een netwerk van ambassadeurs op te bouwen en kant-en-klare oplossingen aan te reiken die zowel op korte als op lange termijn een positieve impact hebben op e-inclusie. Eén van die oplossingen is een Digitale Inclusie Index.

Een standaard voor digitale inclusie

‘Met de Digitale Inclusie Index willen we bedrijven een tool aanbieden waarmee ze de digitale inclusiviteit van hun diensten kunnen meten en verbeteren’, licht Arnaud Recko onze duurzaamheidscoördinator toe. ‘Er zijn mooie initiatieven als Wablieft en Anysurfer die hun steentje bijdragen aan digitale inclusie door respectievelijk te ijveren voor klare taal op het internet en websites die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Maar het ontbreekt aan duidelijk omschreven normen of vaststaande criteria die bedrijven helpen om de digitale inclusiviteit van hun diensten na te gaan. Daar is op dit moment geen standaard voor.’

En daar wil DNS Belgium met de Digitale Inclusie Index verandering in brengen.

Veel digitale diensten van bedrijven en overheden zijn vandaag nog te complex.

Vaak nog te complex

Veel digitale diensten van bedrijven en overheden zijn vandaag nog te complex. Om in een beveiligde omgeving in te loggen wordt bijvoorbeeld verondersteld dat je de itsme-app gebruikt of een eID-reader hebt. Eenmaal veilig ingelogd met een paswoord en een token, word je dan van de ene subsite naar de andere doorverwezen. Hier moet je gegevens invullen, daar moet documenten downloaden, om te betalen word je dan weer doorverwezen naar de app van je bank, waarvoor je het fameuze bakje nodig hebt… Herkenbaar en omslachtig, toch?

Voor veel mensen wijst is dat allemaal kinderspel, dat klopt. Maar voor elke drie personen die hiermee spelen, is er iemand die er erg veel moeite mee heeft en iemand die er gewoonweg de middelen niet voor heeft. In België heeft 1 op de 10 gezinnen immers geen internetverbinding. Er zijn mensen die wel de tools hebben maar bewust kiezen om ze niet te gebruiken omdat ze er stress van krijgen. De technologie evolueert immers zo snel dat ze niet kunnen volgen.

Er is een reëel risico dat zulke mensen afhaken. En eenmaal dat gebeurt, halen ze hun achterstand in een samenleving die razendsnel digitaliseert niet meer in.

Coalition of the willing

Digitale diensten zijn vaak voor veel verbetering vatbaar en daar willen we met de Digitale Inclusie Index dus werk van maken. ‘Met de index als uitgangspunt kunnen bedrijven richtlijnen opstellen voor product developers, voor UX designers, marketeers… om digitale diensten en tools toegankelijk te maken voor iedereen’, aldus Recko. Maar daar blijft het niet bij. ‘Vanuit de index willen we een certifiëringslabel uitwerken voor bedrijven die aan de standaarden voldoen, vergelijkbaar met het AnySurfer-label. De index zou idealiter een industry standard moeten worden. En waarom zouden we geen jaarlijkse award uitreiken aan een bedrijf dat hoog scoort op digitale inclusie, om zo nog meer bewustwording te creëren bij het grote publiek.’

Aan ambitieuze plannen is er geen gebrek. Voorlopig zit alles nog in conceptuele fase. Binnen het ecosysteem dat BNP Paribas uitbouwde, wil DNS Belgium de ideeën nu verder uitwerken met een coalition of the willing. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.