Nieuws

DigitalForYouth.be strijdt tegen digitale uitsluiting

15 december 2020

DigitalForYouth.be blijft zich inzetten om jongeren de kans te geven hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. We hebben in het voorjaar van 2020 veel inspanningen gedaan. Onze acties voor scholen waren een groot succes en er werd massaal gereageerd op onze inzamelacties voor organisaties die de digitale vaardigheden van jongeren willen opschroeven.

Natuurlijk zijn we daarna niet op onze lauweren gaan rusten. De vraag naar laptops blijft immers groter dan het aanbod en er zijn nog altijd een pak jongeren die digitale uitsluiting riskeren. Daarom blijven we met DigitalForYouth.be laptops en fondsen inzamelen en verdelen. Donaties zijn nog altijd welkom. Hoe je met je bedrijf kunt helpen, lees je op de website van DigitalForYouth.be.

Scholen en zorginstellingen

Onze acties voor scholen waren een onverhoopt succes. Tot op heden konden we scholen in heel België al van ruim 15.000 refurbished laptops voorzien. Naast scholen kunnen ook zorginstellingen op de steun van DigitalForYouth.be rekenen. En dat doen ze ook.

Ave Regina bijvoorbeeld, is een zorginstelling uit Vlaams-Brabant die zorg en ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met een mentale beperking en gedrags- en emotionele stoornissen. Het diende een dossier in bij DigitalForYouth.be en kreeg recent 16 laptops. Daarmee konden ze de verouderde computers in het computerlokaal vervangen en nog een mobiele programmeerklas organiseren waar jongeren elke woensdag programmeerles kunnen volgen.

De laptops maken een fundamenteel verschil voor de jongeren. ‘Tijdens de eerste lockdown waren er toch heel wat kinderen die bij ons geen schoolwerk konden maken omdat we niet voldoende materiaal hadden. Zeker voor onze kinderen kan een korte leerachterstand snel grote gevolgen hebben’, getuigt Veronique Dewaet, verantwoordelijk voor sport en vrije tijd binnen Ave Regina. ‘Dankzij de laptops kunnen ze nu schoolwerk maken. En de programmeerlessen leren onze kinderen probleemoplossend en logisch te denken. Ze leren nauwkeurig en creatief te zijn. Vaardigheden die hen ook op school helpen.’

61 projecten gesteund

Uiteraard blijft ook de reguliere werking van DigitalForYouth .be doorlopen. Onder de vlag ‘PC Solidarity’ lanceert het nog altijd projectoproepen via de Koning Boudewijnstichting. Dat betekent dat organisaties met een sociaal doel (commerciële projecten worden niet toegelaten) en gevestigd in België een kandidaatdossier mogen opstellen en een aanvraag kunnen doen wanneer er een nieuwe oproep is.  

De resultaten van de eerste twee projectoproepen mogen gezien worden. De voorbije zomer hebben we 729 laptops geleverd aan organisaties die een aanvraag hadden ingediend tijdens de eerste oproep die liep van november 2019. Door de scholenacties liep de belevering wat vertraging op. Dat laatste euvel maakten we goed bij de verdeling van de 303 laptops aan organisaties waarvan de aanvraag tijdens onze tweede call werd goedgekeurd. Met de eerste en tweede calls samen heeft Digital For Youth .be maar liefst 61projecten gesteund.

Beoordeling derde projectoproep

Bij de derde projectoproep die liep tot oktober zijn er in totaal 65 volledige dossiers ingediend: 41 voor Wallonië en 24 voor Vlaanderen. Een auditeur van de Koning Boudewijnstichting buigt zich momenteel over de dossiers om te zien welke in aanmerking komen. De dossiers die aan alle voorwaarden voldoen komen dan in december bij een jury terecht. Ieder jurylid geeft een beoordeling op basis van een aantal vooraf bepaalde selectiecriteria en geeft een score op tien. De scores van de verschillende juryleden worden opgeteld per dossier. Midden december komt de jury dan samen om alle dossiers gezamenlijk te evalueren en de beschikbare laptops toe te wijzen. In totaal heeft Digital For Youth .be 300 laptops ter beschikking gesteld. Die worden ongeveer gelijk verdeeld over Nederlandstalige en Franstalige projecten. 

DNS Belgium is samen met Close The Gap niet alleen oprichter van DigitalForYouth.be, we zijn ook de grootste sponsor en ondersteunen de vzw op operationeel en bestuurlijk vlak.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.