Nieuws

Onze duurzaamheidsambities tot 2025

03 maart 2022

Recent hebben we een nieuw duurzaamheidsbeleid uitgetekend dat een kader schept voor onze acties en inspanningen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat beleid bouwt uiteraard voort op de duurzaamheidstrategie die we in 2016 uittekenden. Wat we sinds 2016 realiseerden vormt het solide fundament waarop we onze plannen voor 2025 realiseren.

En die plannen steunen nog steeds op vier pijlers:

  1. inspirerende werkplek
  2. leider in security
  3. digitaal bewustzijn
  4. duurzaam ketenbeheer

Duurzaam omgaan met medewerkers

DNS Belgium is een bedrijf dat duurzaam omgaat met haar medewerkers. We voeren daarom een progressief, duurzaam en waardengedreven personeelsbeleid waarin we focussen op diversiteit, de ontwikkeling van onze mensen en hun welzijn op en buiten het werk.

Zo is het ons doel om per medewerker 12 opleidingsdagen per jaar te voorzien. Om dat te bereiken gaan we o.a. het belang van bepaalde ontwikkelingstrajecten benadrukken en de drempel ertoe verlagen. Door kennisdeling gaan we de leercultuur binnen onze organisatie bevorderen.

Tegen november 2022 stellen we een diversiteitsplan op dat we vanaf 1 januari 2023 gaan implementeren. Dat doen we omdat we verscheidenheid binnen onze organisatie hoog in het vaandel dragen. We hebben het dan niet alleen over geslacht en cultuur, maar ook over bijvoorbeeld leeftijd en kennis.

Voor DNS Belgium staat het mentale en fysieke welzijn van haar werknemers op de eerste plaats. We nemen al jaren acties om het algemeen en persoonlijk welzijn te bevorderen. Minstens zes keer peer jaar organiseren we een actie rond welzijn die focust op preventie, bewustmaking, verbinding, betrokkenheid. Dat gaat van sportmanifestaties tot keynotes. We hebben permanent 1 preventieadviseur en 2 vertrouwenspersonen in dienst en communiceren vaak over welzijn, zodat mogelijke drempels om intern of extern hulp te zoeken minimaal worden.

Een kwalitatief en veilig internet

Het is de missie van DNS Belgium om iedereen een kwalitatieve en veilige internetervaring te bieden. Tegen 2025 streven we ernaar alle nieuwe domeinnamen in onze domeinnaamzones (.be .brussels en .vlaanderen) op een zo klantvriendelijk mogelijke manier te verifiëren voor ze in de zone komen. Dat betekent dat we de gegevens van wie een domeinnaam registreert, controleren nog voor we de domeinnaam toekennen.

We blijven investeren en samenwerken met partners om frauduleuze websites sneller op te sporen en offline te halen.

Daarnaast voert DNS Belgium jaarlijks vier interne en twee externe audits van onze interne security uit, waardoor we driejaarlijkse onze ISO27001-certificering kunnen vernieuwen.

Zoals we al schreven investeren we in de competenties van onze medewerkers, ook op het vlak van cybersecurity. Tegen 2025 hebben we de basiscompetenties cybersecurity opgenomen in alle functieprofielen en hebben al onze medewerkers de relevante trainingen gevolgd.

Tot slot proberen we ook een leidende rol op te nemen in nationale en internationale samenwerkingsorganen en in werkgroepen die relevant zijn voor cybersecurity. Minimaal zes keer per jaar nemen we aan dergelijke werkgroepen deel.

Digitale inclusie

We vinden het uiterst belangrijk dat iedereen voldoende vaardigheden, kennis en inzichten heeft om op een kritische manier deel kunnen blijven nemen aan een samenleving die steeds meer digitaal wordt.

We nemen talloze initiatieven om digitale uitsluiting tegen te gaan. Zo hebben we het charter digitale inclusie ondertekend en zetten we ons actief in om de doelstellingen ervan te verwezenlijken. Via DigitalForyouth.be – dat met onze steun tegen 2025 zelfstandig haar doelstellingen zal kunnen realiseren – vergroten we dan weer de digitalisering van jongeren.

En door onze eigen diensten en toepassingen laagdrempelig te maken, hopen we het internet en de kennis errond toegankelijk te maken voor iedereen.

Jaar na jaar klimaatneutraal

DNS Belgium is zich bewust van de gevolgen van haar bedrijfsactiviteiten op de samenleving en het milieu. De negatieve effecten ervan sporen we op en we trachten ze te voorkomen, te verminderen of de gevolgen ervan te compenseren.

We berekenen jaarlijks onze CO2-voetafdruk en realiseren elk jaar een lineaire reductie van onze CO2-uitstoot van 3% ten opzichte van onze uitstoot in 2016. Door de daadwerkelijk geproduceerde CO2 te compenseren is DNS Belgium is al jaren op rij klimaatneutraal.

We ontwikkelen tegen eind 2022 ook een plan om onze registrars te betrekken bij onze duurzaamheidsstrategie. We verkiezen lokale en duurzame initiatieven en stemmen ons aankoopbeleid hierop af.

Tot slot willen we ook op het vlak van duurzaamheid een voorbeeldrol spelen. We proberen anderen zoveel mogelijk bij onze duurzaamheidsstrategie te betrekken door bijvoorbeeld actief te communiceren over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde naties.