Nieuws

Onze duurzaamheidsacties voor 2019

20 juni 2019

In 2019 nemen wij voor de derde maal op rij deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Dit jaar dienden wij 17 acties in met “Cyber security” als belangrijkste thema. 

Iedere deelnemer aan het VCDO verbindt zich ertoe minimaal 10 geslaagde acties te ondernemen die bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.  

In 2017 namen we voor het eerst deel. Dit jaar willen we graag 17 doelstellingen realiseren en zetten we een aantal acties van vorig jaar door. Zo blijven we onderdak bieden aan de CoderDojo van Leuven waarbij we telkens een 30-tal kinderen leren programmeren met Scratch. We blijven via ons cafetariaplan ook onze medewerkers aanmoedigen duurzaam naar het werk te komen met een leasefiets.

Cybersecurity

“Cyber Security” is een belangrijk thema dit jaar. We plaatsen anycastnodes in het netwerk van onze grote telecomproviders. Hiermee zorgen we voor een robuuster internet in België dat beter beschermd is tegen o.a. cyberaanvallen. Begin dit jaar werden wij lid van de Cyber Security Coalition, waar we in verschillende werkgroepen een actieve rol opnemen.
Daarnaast starten we een eigen R&D-project om meer fake webshops sneller offline te halen en werken we internationaal samen om onze kennis op het vlak van risicobeheersing en business continuity te delen met andere registries. 

Klimaat

Een tweede belangrijk thema is het klimaat. Begin dit jaar werden we verkozen tot klimaatambassadeur voor de provincie Vlaams-Brabant. Een hele eer waarvoor we de verantwoordelijkheid graag dragen. Dit resulteerde in 4 klimaatgerelateerde acties: 

  • een C02-neutrale bedrijfsvoering
  • een actie om het gebruik van kraantjeswater als drinkwater te stimuleren
  • verschillende spreekbeurten om ons klimaatbeleid toe te lichten
  • biologische zaadbommetjes als duurzaam relatiegeschenk

Onderwijs en kennisoverdracht

Een derde belangrijk onderdeel is onderwijs en kennisoverdracht. We lanceerden reeds “De Codekrakers”, een educatief spel dat de werking van het internet uitlegt aan kinderen van 10 tot 12 jaar. We werken samen met enkele kennisinstituten in ons land en delen onze expertise met hen. We richten ook een nieuwe vzw op die hardware ter beschikking zal stellen aan sociale organisaties die onze jeugd digitale skills aanleren. 

Ten slotte zijn er nog enkele kleinere acties rond stresspreventie, gezonde voeding en fitheid op het werk, de overschakeling naar een duurzame huisbankier en de toegankelijkheid van het internet via het Anysurfer label

Alle acties die we de afgelopen jaren gedaan hebben, zijn gelinkt aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De afgelopen jaren hebben we minimaal 1 actie ondernomen die bijdraagt aan elk van deze 17 doelstellingen. Sinds dit jaar nemen we deze SDG’s ook consequent op in onze communicatie via onze corporate website, Twitter en Facebook. Dat doen we om meer bekendheid te geven aan deze doelstellingen voor een betere wereld tegen 2030. 

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde naties.