Nieuws

Drukkerij Vanderpoorten nieuwe klimaatambassadeur

26 januari 2021

Iedereen heeft de mond vol van klimaatneutraliteit, duurzaamheid en groene mobiliteit. Effectief stappen zetten om duurzaam te ondernemen blijkt vaak een ander paar mouwen. Bedrijven die zich daadwerkelijk inzetten voor het klimaat werken dan ook inspirerend. Ze zijn onmisbare partners in de opbouw van een duurzamere samenleving.

Daarom gaan miK (milieu-infopunt voor de kmo) en de provincie Vlaams-Brabant jaarlijks op zoek naar bedrijven die zich op een opmerkelijke wijze inzetten voor het klimaat. Het bedrijf dat er het meest uitspringt met zijn inspanningen om klimaatneutraal te ondernemen, mag de titel van klimaatambassadeur in ontvangst nemen. In 2018 viel die eer te beurt aan DNS Belgium. Dit jaar mag Drukkerij Van der Poorten uit Leuven zich ‘miK ambassadeur 2020’ noemen.

Bij de toekenning van die titel houdt miK rekening met de mate waarin een bedrijf een doordachte duurzaamheidsstrategie implementeert en hoe relevant de geboekte resultaten zijn voor het milieu. Niet alleen de experten uit de jury bepaalden wie de winnaar werd. Iedereen kon meestemmen via een online stemcampagne.

Duurzaam drukwerk voor een betere toekomst

Familiebedrijf Van der Poorten levert al drie generaties lang kwalitatief drukwerk en sinds 2015 gebeurt dat volledig klimaatneutraal. Net zoals DNS Belgium compenseert Van der Poorten zijn overtollige CO2 ‘Door dat te doen en jaarlijks onze ecologische voetafdruk te berekenen kunnen we drukwerk produceren zonder negatieve impact op het klimaat’, verklaart zaakvoerder Filip Van Wezemael.  

Daarnaast proberen ze zich ook rechtstreeks in te zetten voor het milieu door bewustere keuzes te maken. Zo drukken ze op papier afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, zonder solvent en met natuurlijke inkten. Papierafval is onvermijdelijk in deze branche, maar bij Van der Poorten herleiden ze dat tot een minimum door digitaal te printen voor kleine oplages. De 1.396 zonnepanelen op het dak voorzien de drukkerij van 100% groene energie. Ook laten ze hun aluminium offset-platen recycleren tot nieuwe drukplaten. Zowel op lokaal als internationaal vlak zet dit Vlaams-Brabantse bedrijf zijn schouders onder duurzame initiatieven. Een waardige winnaar dus.

Duurzaamheid moet verweven zijn met de visie van een organisatie om een blijvende impact te kunnen realiseren.

Een inspirerend klimaatbedrijf

Als klimaatambassadeur 2018 weten we bij DNS Belgium dat het succesvol implementeren van een duurzaamheidsbeleid nogal wat voeten in de aarde heeft. Duurzaamheid moet zowat verweven zijn met de visie van een organisatie om een blijvende impact te kunnen realiseren. Zo proberen we bij DNS Belgium alle facetten van het ondernemerschap vanuit een duurzame invalshoek te bekijken.

Door onder andere sterk in te zetten op een duurzaam woon-werkverkeer, door bewustere afvalverwerking, en door overtollige CO2-uitstoot te compenseren, zijn we volledig klimaatneutraal. Dat houden we natuurlijk graag zo, en blijven plaveien aan de weg naar een klimaatneutrale toekomst. De kersverse klimaatambassadeur Van der Poorten geeft ons met zijn inspirerende duurzaamheidsbeleid geïnspireerd en gemotiveerd om te blijven bouwen aan de weg.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.