Nieuws

Ondanks alles een succesjaar

19 januari 2021

Philip Du Bois, algemeen directeur van DNS Belgium kijkt tevreden terug op een bewogen 2020 en werpt tegelijk al een blik op wat het nieuwe jaar te bieden heeft.

 

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Stelde 2020 voor DNS Belgium uitzonderlijke uitdagingen op organisatorisch vlak?

Philip Du Bois: ‘Zoals voor elke organisatie was het ook voor DNS Belgium toch wat aanpassen en zoeken. Gelukkig hebben we al jaren een Business Continuity Plan. Dat plan gaat ervan uit dat ons kantoor volledig afbrandt, waardoor alle medewerkers gedurende enkele maanden van thuis uit moeten kunnen werken terwijl we volledig operationeel blijven. Dat plan heeft ons tijdens de eerste lockdown uiteraard fantastisch geholpen om snel volledig remote te kunnen werken.’

‘We zijn trouwens enkele dagen voor de overheid het oplegde van thuis uit beginnen werken. Vanuit risicobeperking leek ons dat een logische beslissing. Gezien de aard van onze dienstverlening voor de digitale gemeenschap in België zijn we van nature een zeer risicobewuste organisatie.’

Hoe maak je in een jaar als 2020 van je organisatie a great place to work als iedereen thuis werkt?

Philip Du Bois: ‘Terwijl het operationele volledig onder controle was, bleek het voor DNS Belgium vooral een uitdaging om iedereen met elkaar verbonden te houden. De individuele motivatie van de collega’s is uitstekend. Maar ervoor zorgen dat iedereen zich van thuis uit deel van één team voelt, vergt extra aandacht en inspanningen. Om de verbondenheid te behouden hebben we veel kleine initiatieven genomen zoals wekelijkse videocalls met heel de organisatie en nog veel meer persoonlijke calls. Met 35 mensen is dat nog haalbaar.’

‘Daarnaast doen we ook wekelijks een quiz en organiseren we online teambuildingspellen. Twee keer per week is er een virtual coffee corner. In de herfst ben ik wandelingen gaan maken met de collega’s die dat wilden, gewoon om met hen te praten over hoe ze de thuiswerksituatie beleefden. Dat is allemaal niet hetzelfde als op kantoor met elkaar een echte koffie drinken in de ochtend en samen lunchen. Maar we behelpen ons met wat kan en mag van de overheid.’

‘Op het vlak van cybersecurity was onze agenda gevuld met initiatieven om de veiligheid in de .be-zone te verhogen.'

Thuiswerk bleek uitdagingen te stellen aan de beveiliging van bedrijfsgegevens. Cybercriminelen zagen interessante mogelijkheden in de massale toename van online shoppen. Zijn er extra inspanningen nodig op het vlak van cybersecurity?

Philip Du Bois: ‘Op het vlak van cybersecurity was onze agenda sowieso gevuld met initiatieven om de veiligheid in de .be-zone te verhogen. We hebben in 2020 software ontwikkeld die aangeeft wanneer meerdere parameters die bij de registratie van een domeinnaam worden opgegeven, verdacht lijken. In tegenstelling tot vroeger wordt de domeinnaam niet geactiveerd tot de persoon of organisatie die de registratie deed meer bewijs geeft van haar identiteit. En onder het motto ‘was alles maar zo veilig als .be’ lanceerden we in het najaar een videocampagne op social media. De bedoeling was het vertrouwen van de consument in .be-domeinnamen nog te vergroten door te tonen wat we allemaal doen om de .be-zone veilig te houden.’

‘Omwille van corona zijn we wel nauwer beginnen controleren op registraties van domeinnamen met bepaalde termen gelinkt aan de coronacrisis. Maar tot op heden zien we geen grote trend in het misbruiken van domeinnamen die specifiek iets met corona te maken hebben.’

Welke initiatieven staan op het vlak van cybersecurity op de agenda voor 2021?

Philip Du Bois: ‘2021 bouwen we verder aan dezelfde weg als 2020. We gaan de mogelijkheden om domeinnaamhouders te identificeren nog verbeteren en ook op het vlak van interne veiligheid willen we nog stappen zetten. Wanneer het over veiligheid gaat kan je altijd verder gaan en blijven investeren. Het is daarom noodzakelijk dat elk bedrijf voor zichzelf correct inschat welk veiligheidsniveau voldoende is voor haar activiteiten. Eén ding is echter zeker. Het veiligheidsniveau dat vandaag vereist is voor elke business ligt veel hoger dan enkele jaren geleden en ik heb het nog nooit meegemaakt dat de inspanningen mochten teruggeschroefd worden. Er is dus een permanente evaluatie van het veiligheidsniveau in organisaties nodig.’

Philip Du Bois, general manager DNS Belgium

Via DigitalForYouth.be heeft DNS Belgium vorig jaar een belangrijke maatschappelijke rol gespeeld. De respons op de oproepen om laptops en middelen in te zamelen was enorm. Worden de resultaten van 2020 de maatstaf voor 2021?

Philip Du Bois: ‘In 2020 kende DigitalForYouth.be een ongelooflijke versnelling. De crisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat er nog belangrijke stappen te nemen zijn in de digitalisering van onze jeugd. Dankzij een onverwachte vrijgevigheid van bedrijven hebben we in 2020 15.000 laptops kunnen schenken aan kinderen, meestal in samenwerking met scholen. Als we in 2021 de helft kunnen doen van wat we in 2020 deden, zal dat al heel mooi zijn. We hebben DigitalForYouth.be op de kaart gezet: mensen weten wie we zijn en de kwaliteit van onze toestellen wordt geprezen. We merken dat bedrijven nog steeds bereid zijn om met ons samen te werken.

2020 was opnieuw een jaar waarin DNS Belgium mooie resultaten behaalde op het vlak van duurzaamheid en daar ook  heel veel erkenning heeft voor gekregen. Wordt het moeilijker om grote stappen vooruit te blijven zetten?

Philip Du Bois: ‘De quick wins werden inderdaad al uitgevoerd. Nu wordt het effectief goed kijken welke acties we nog kunnen uitvoeren, zonder ons principe dat elke duurzaamheidsmaatregel op zich kostenneutraal moet zijn uit het oog te verliezen. Dat vergt nu wat meer denkwerk dan een paar jaar geleden, maar het lukt nog steeds. Als vzw met een uitgesproken maatschappelijke missie is dat soms iets makkelijker omdat wij ook naar het macro-economisch plaatje kijken. DNS Belgium haalt als organisatie geen direct voordeel uit een initiatief als DigitalForYouth.be. Maar het maatschappelijk belang is overduidelijk. Een betere kennis van IT bij de jeugd, leidt tot meer afgestudeerde IT’ers, meer potentiële werkkrachten en misschien zelfs ondernemers in de sector, meer gevorderde gebruikers van IT…’

Hoe belangrijk is het om titels te krijgen als SDG Pioneer, klimaatambassadeur van Vlaams-Brabant?

Philip Du Bois: ‘Zulke titels zijn vooral belangrijk omdat ze helpen de boodschap uit te dragen. Dergelijke awards organiseren is dus belangrijker dan ze winnen. DNS Belgium heeft geprobeerd één van de beste leerlingen van de klas te zijn om anderen te inspireren. Om anderen te overtuigen dat het klimaat en dus onze kinderen winnen bij inspanningen zoals wij die leveren. Verder kan het ook tot kostenbesparing leiden en dus tot meer winst voor de aandeelhouders. Het motiveert ook medewerkers om te werken voor een organisatie die echt inzit met haar impact op de maatschappij. En vroeg of laat zal het ook alle klanten aan het denken zetten.’

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.