Nieuws

Ons streven naar duurzame mobiliteit

16 september 2019

Sinds 2016 maken we bij DNS Belgium werk van een duurzaamheidsstrategie. Het bijhorende duurzaamheidsbeleid steunt op vier pijlers: inspirerende werkplek, leider in security, digitaal bewustzijn en duurzaam ketenbeheer. 

Aandacht voor het leefmilieu is uiteraard een belangrijk deel van ons duurzaamheidsbeleid en ons streven naar een duurzame keten. Sinds 2017 nemen we daarom een aantal CO2-besparende maatregelen. Zo schakelden we voor ons kantoor over naar groene stroom en proberen we een mobiliteitsshift teweeg te brengen.

De leasefiets en de blue bike

België staat bekend als het land van de bedrijfswagens. De belasting op het milieu is evident. Daar proberen wij met ons aangepast cafetariaprogramma verandering in te brengen. Onze medewerkers krijgen in dat programma de mogelijkheid om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een leasefiets. Ook hun gereserveerde parkeerplaats kunnen ze deels of volledig inruilen. Iets meer dan de helft van al onze medewerkers heeft intussen voor een leasefiets gekozen. Ze hebben daarbij keuze tussen alle mogelijk types fiets van e-bike over stadsfiets, tot racefiets of mountainbike. Als extra incentive vergoeden we de mensen die met de fiets komen hun gefietste kilometers.

Verder moedigen we onze bezoekers aan om met het openbaar vervoer te komen. Onze kantoren liggen op fietsbare afstand van het station van Leuven en er is een comfortabel en veilig fietspad langs het gehele traject. Voor de rit van het station tot aan ons kantoor kunnen onze bezoekers een blue bike voucher aanvragen waarmee ze gratis een blue bike kunnen huren.

Tot slot nemen we geregeld deel aan duurzaamheidsacties zoals de Bike to Work Summer Challenge, de nationale thuiswerkdag, de dag van de duurzame mobiliteit, de nationale applausdag voor fietsers, Car Free Day

Win win win

Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat we als duurzame organisatie een mentaliteitswijziging en een mobiliteitsshift kunnen teweegbrengen. Dat leidt tot een win-win-winsituatie: 

  • Als bedrijf winnen we op lange termijn omdat we gezondere medewerkers hebben – het ziekteverzuim is nu al effectief gedaald – en omdat de kosten van de tankkaarten dalen. 
  • Voor onze medewerker is het natuurlijk een win omdat ze gezonder zijn en meer ontspannen op het werk toekomen. Omdat we de fietskilometers betalen worden ze er ook financieel beter van. 
  • En uiteraard wint het milieu omdat we minder CO2 uitstoten.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.