Nieuws

DNS Belgium werkt samen met de Universiteit van Namur rond cyberbeveiliging

26 april 2024

Voor het tweede jaar op rij werkt DNS België nauw samen met de Universiteit van Namen, in het bijzonder met professor Wafa Hammedi, in het kader van de masteropleiding Engineering and Management Sciences over service design en innovatie. 

Tijdens deze samenwerking kreeg DNS de kans om de vele initiatieven voor te stellen die we hebben genomen op het vlak van cyberbeveiliging. Het is natuurlijk ook een mooie gelegenheid om studenten advies te geven zodat ze hun eigen online beveiliging kunnen versterken en vooral om hen aan te moedigen deze kennis in hun projecten te verwerken. 

‘Het besef dat cybersecurity belangrijk is, neemt toe. En hoewel technologische vooruitgang cruciaal is in de strijd tegen cybercrime, erkennen experts steeds vaker dat vertrouwen op technologie alleen niet volstaat’, zegt prof. dr. Wafa Hammedi (UNamur). De menselijke factor én een toenemend bewustzijn van onze online veiligheid zijn minstens zo belangrijk als technologie.

Mensgerichte benadering van cybersecurity

Voor prof. Hammedi (foto) is dat voldoende reden om in de cursus Service Design and Innovation aandacht te schenken aan de mensgerichte benadering van cybersecurity. ‘Waarde creëren in de dienstensector is nauw verbonden met de inzet van geavanceerde technologieën, waardoor het aantal contactpunten tussen gebruikers en dienstverleners toeneemt. Het is daarom cruciaal om onze studenten bewust te maken van de risico's die verbonden zijn met de verschillende technologieën en digitale kanalen, en op hoe ze de gebruikerservaringen en de relatie met de dienstverleners vormgeven’, zegt ze.

‘Als belangrijke speler op het gebied van cyberbeveiliging heeft DNS Belgium gekozen voor een specifieke, mensgerichte benadering van cybersecurity. DNS Belgium onderscheidt zich door te blijven vernieuwen en altijd de klemtoon te leggen bewustwording en gedragsveranderingen bij de gebruikers.’

We waren dan ook verheugd dat prof. Hammedi ons voor het tweede jaar op rij uitgenodigde om in die bewuste les studenten meer te vertellen over cybersecurity, cybercrime en wat ze zelf kunnen doen om hun online veiligheid te vergroten. Tijdens de kick-offsessie voor de projecten van de studenten, ging collega Arnaud Recko uitgebreid in op de verschillende vormen van cybersecurity en schetste met cijfermateriaal de situatie in ons land. Hij toonde aan wie geliefkoosde slachtoffers zijn van cybercriminenelen en wat het typische profiel is van die laatsten.

Acties voor specifieke doelgroepen

‘Je doelgroep zorgvuldig bepalen is een cruciaal onderdeel van het proces van Service Design. Zonder te generaliseren is het belangrijk om te erkennen dat de verschillende generaties verschillende waarden, gedragingen, voorkeuren en houdingen kunnen hebben ten opzichte van producten en diensten’, aldus prof. dr. Hammedi. 

Dat is precies waarom DNS Belgium de voorbije jaren al verschillende sensibiliseringscampagnes heeft ontwikkeld die specifiek gericht waren op jongeren en ouderen. Het heeft in samenwerking met verschillende partners ook de EDUbox Cybersecurity ontwikkeld, een gratis lespakket voor kinderen uit het secundair onderwijs. 

Inzicht in menselijk gedrag

‘Dat DNS Belgium cybersecurity mensgericht benadert is een paradigmaverschuiving’, meent prof. Hammedi. ‘Dat doen ze door geavanceerde technologie te combineren met een groot inzicht in het gedrag en de beweegredenen van mensen. Door haar proactieve inspanningen om bewustzijn te creëren, gebruikers voor te lichten en gedragsveranderingen te stimuleren, geeft DNS Belgium een voorbeeld van een vooruitstrevende aanpak die een nieuwe norm stelt voor cybersecurity.’

‘Dat DNS Belgium cybersecurity mensgericht benadert is een paradigmaverschuiving.’

Hoewel we er vaak vanuit gaan dat jongeren helemaal mee zijn met alles wat zich online afspeelt, konden we hen toch nog een en ander bijbrengen. ‘Tijdens de presentatie gaf Arnaud veel voorbeelden van de risico’s van een digitale samenleving. Ik was zeer verbaasd over de toename van cybersecurity en Arnaud toonde heel duidelijk hoe we onszelf kunnen beschermen’, vertelt student William Thomas die de les bijwoonde. 

Nadat Arnaud de studenten enkele tests liet doen om te zien of zij voldoende op hun hoede zijn voor cybercrime, legde hij hen uit waarom we zo kwetsbaar zijn en wat we daaraan kunnen doen.  ‘Ik kan wel zeggen dat ik sinds die les veel alerter ben voor oplichting op het internet. Ik controleer nu bijvoorbeeld altijd de links waarop ik klik’, zegt William. Missie geslaagd, denken wij dan.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.