Schep een fijne plek om te werken

Inspirerende werkplek

Iedereen wil toch met plezier naar het werk gaan en werken op een fijne plek waar je je geapprecieerd voelt en waar je de kans krijgt om jezelf en je talenten te ontwikkelen. Een plek waar je de autonomie, de verantwoordelijkheid en de middelen krijgt om je job zo goed mogelijk uit te voeren. 

Bij DNS Belgium weten we dat er verschillende manieren zijn om dat te bereiken. 

Talent ontwikkelen 

In een snel veranderende samenleving blijven enkel organisaties overeind die volop inzetten in de ontwikkeling van hun medewerkers. Bij DNS Belgium streven we ernaar dat elke medewerker 12 opleidingsdagen per jaar volgt. We doen dat door het belang van ontwikkelingstrajecten te blijven benadrukken én ze laagdrempelig te maken. 

Door kennisdeling te bevorderen verspreidt de opgedane kennis van medewerkers zich doorheen het team. 

Mentaal en fysiek welzijn 

Een fijne plek om te werken is een plek waar elke medewerker zich mentaal en fysiek fit voelt. Bij DNS Belgium zijn er permanent 1 preventieadviseur en 2 vertrouwenspersonen in dienst. Daarnaast communiceren we regelmatig over de verschillende mogelijkheden en initiatieven om het mentale en fysieke welzijn te bevorderen. 

Onze werknemers kunnen gebruik maken van een expertisecentrum voor psychosociaal welzijn op het werk. Ze hoeven daar geen reden voor op te geven.  

Verder moedigen we op kantoor gezonde voeding en voldoende beweging aan en organiseren we inspiratiesessies rond stress, slaap, voeding… Via ons cafetariaplan kunnen medewerkers voor een leasefiets kiezen. Ze krijgen in dat geval zelfs een extra vergoeding. 

Diversiteit 

Vanaf 1 januari 2023 implementeren we ons diversiteitsplan, dat voor meer diversiteit moet zorgen in onze organisatie (en dat is in onze sector niet evident). Dat plan focust niet alleen op diversiteit op het vlak van geslacht en cultuur, maar ook op bijvoorbeeld leeftijd en kennis. 

Bekijk ook