Slachtoffer van cybercrime?

Neem actie bij misbruik op het internet

Bij de FOD Economie kan je klachten melden die gaan over online handelspraktijken.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • je consumentenrechten die geschonden worden bij aan- of verkopen op het internet. 
  • malafide webshops waarbij je betaald hebt voor producten die je nooit kreeg.
  • spam en fraude van merken, shops of producten.

Je gaat naar de politie als je het slachtoffer bent van online fraude die niet te maken heeft met handelspraktijken.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan over phishing , hacking, identiteitsdiefstal enzovoort. De politie neemt de zaak verder op en wanneer een onderzoek nodig is, voert de RCCU of de FCCU dit uit. Dit zijn de regionale en de federale computer crime units.

Kan DNS Belgium iets doen?


Jammer genoeg niet. Enkel de officiële instanties die hierboven staan, zijn bevoegd om klachten rond cybercrime te behandelen. Hoewel wij instaan voor de veiligheid van de .be-zone, hebben we geen enkele bevoegdheid om kennis te nemen van klachten over de levering van ICT-diensten. Daaronder valt onder andere: hosting , internettoegang, ontwikkeling van websites enzovoort), facturatie van deze diensten, klachten over spam, phishing, hacking, illegale handelspraktijken en fraude of poging tot oplichting via websites.

Kijk uit voor phishing