Marktonderzoek 2020

Het jaar van de versnelde digitalisering

In 2020 is de wereld versneld gedigitaliseerd. Dat blijkt uit het jaarlijkse marktonderzoek dat Insites Consulting uitvoert voor DNS Belgium.

We willen sneller een domeinnaam

Het zijn niet alleen de ondernemingsgezinde Belgen die nu vaker een domeinnaam registreren. Belgen zijn in het algemeen meer geneigd om dat te doen in vergelijking met de voorbije jaren. In 2019 overwoog 35 procent van de ondervraagde Belgen een domeinnaam te registreren. In 2020 was hun aantal gestegen tot 42 procent.

Van de mensen die in 2020 een domeinnaam registreerden, geeft 28 procent aan dat ze dit sneller dan voorzien deden omwille van de crisis. Ondernemingsgezinde Belgen zijn – net zoals in de voorbije jaren – wel nog altijd het meest geneigd om een domeinnaam te registreren. En in tegenstelling tot de voorbije jaren willen ze dit nu sneller doen: 17 procent van hen liefst binnen de twee jaar, nog eens 21 procent tussen de 3 en 5 jaar. Meer nog dan in het verleden blijkt bij ondernemen een domeinnaam te horen.

Te duur? Beter op sociale media?

Wanneer we bij ondernemingsgezinde Belgen vragen waarom ze alsnog twijfelen om een domeinnaam te registreren, komen twee redenen telkens terug. De prijs van een domeinnaam en de mogelijkheid om in plaats van een eigen website een pagina op sociale media te gebruiken. Daar zijn we zelf natuurlijk niet zo gelukkig mee. Vooral omdat een website opzetten helemaal niet duur hoeft te zijn én omdat er heel veel goede redenen zijn om voor je zaak een eigen website te verkiezen boven een pagina op sociale media.

In een lockdownjaar als 2020 is het niet verwonderlijk dat we veel vaker online aankopen deden.

Informeren, shoppen, communiceren en ondernemen

Belgen gebruiken het internet in de eerste plaats om informatie op te zoeken. In een lockdownjaar als 2020 is het niet verwonderlijk dat we veel vaker online aankopen deden. Maar liefst 86 procent van alle ondervraagde Belgen heeft dat in 2020 gedaan. Dat percentage ligt trouwens nog hoger bij ondernemende Belgen (93%) en domeinnaamhouders (95%). Communicatie is de derde reden waarvoor Belgen het internet gebruiken. Vrouwen blijken het internet iets vaker te gebruiken om te communiceren en online aankopen te doen dan mannen. Die hebben dan weer vaker een eigen website.

Het internetgebruik tijdens de coronacrisis verschilt bij ondernemende Belgen sterk van de andere groepen. Zij gaan het internet nóg meer gebruiken om te communiceren, om informatie op te zoeken, online te kopen, een website te maken…  Het internet lijkt voor hen dé professionele tool bij uitstek geworden. Maar ze denken wel dat hun internetgebruik weer zal dalen na de crisis. Dit in tegenstelling tot de gemiddelde Belgen. Amper 18 procent van hen schat dat hun internetgebruik weer zal afnemen na de crisis.

Vaker en veiliger online

Het toegenomen internetgebruik gaat gelukkig ook gepaard met toegenomen waakzaamheid. Ons marktonderzoek toonde aan dat 61 procent van de ondervraagde Belgen bezorgd is om zijn veiligheid tijdens het surfen (in 2019 was dat 49 procent). Het feit dat we waakzaam zijn is natuurlijk positief.

In 2019 bezocht 52 procent van de ondervraagden geen websites die er onbetrouwbaar uitzien, in 2020 was dat al 73 procent. De drie voornaamste redenen om een website al dan niet te vertrouwen bleven in 2020 onveranderd: de extensie, de domeinnaam en de encryptie. De extensies die het meeste vertrouwen inboezemen zijn .be en .com. Dat is al jaren het geval.

Uit ons onderzoek blijkt wel dat we steeds meer letten op de domeinnamen van de websites die we bezoeken. Wanneer die verdacht lijken, haken we af. Dat is alvast één goede reden om goed na te denken over je domeinnaam. De derde belangrijkste reden waarom we een website al dan niet vertrouwen is een versleutelde verbinding tussen je computer en de website. Een website die begint met https:// boezemt meer vertrouwen in dan een die begint met http://.

.be en .com blijven de meest populaire extensies. Dat is al jaren zo en lijkt niet te veranderen.

.be en .com blijven de populairste

Iedereen die een domeinnaam heeft, gaat die ook behouden na de crisis, ongeacht of corona nu wel of niet de reden was om een domeinnaam te registreren. Bij alle ondervraagde Belgen (dus ook bij ondernemingsgezinden en domeinnaamhouders) blijven .be en .com de meest populaire extensies. Dat is al jaren zo en lijkt niet te veranderen.

Wat wel veranderde in 2020 is de bekendheid van de andere extensies zoals .fr .eu .nl .org .net. Ook de bekendheid van .online, .brussels, .jobs neemt sterk toe. Dat .be en .com al jaren de populariteitspoll aanvoeren, is te danken aan het feit dat we die extensies makkelijk onthouden en associëren met betrouwbaarheid. Het blijven de eerste en meest logische keuzes voor ondernemende Belgen die overwegen een domeinnaam te registreren. Voor hen is .be gewoon heel breed inzetbaar en degelijk terwijl ze .com meer dan ooit koppelen aan bedrijfsgerichte doeleinden.