.be-registrarforum

Het .be-registrarforum is jaren geleden opgericht op initiatief van DNS Belgium. Het bestaat nu uit 15 .be-registrars die zichzelf kandidaat stelden en die DNS Belgium selecteerde om zo representatief mogelijk te zijn voor de hele registrargemeenschap.

De bedoeling is vooral om onze ideeën af te toetsen: innovaties of nieuwe ontwikkelingen in verband met het registratieplatform voor .be-domeinnamen leggen we al in een vroeg stadium voor in het forum. De leden van het registrarforum krijgen de mogelijkheid zelf topics aan te brengen die ze graag willen bespreken. Ook registrars die geen lid zijn van het forum kunnen topics voorstellen via deze vertegenwoordigers of via DNS Belgium.

Het registrarforum heeft het recht om één van zijn leden af te vaardigen als vertegenwoordiger voor het Strategisch Comité voor .be. Op die manier heeft het forum ook een zitje in het bestuur. Het strategisch comité bevat adviseurs met bijzondere expertise in bepaalde materies.

In mei 2013 stelde DNS Belgium een huishoudelijk reglement samen dat werd goedgekeurd door de registrars. Dat reglement bepaalt o.a. dat een mandaat wordt aangegaan voor een aanvankelijke maar hernieuwbare termijn van 3  jaar. Het is eenmaal automatisch hernieuwbaar mits instemming van de andere leden. Na 2 opeenvolgende termijnen van 3 jaar valt het mandaat open en zal het lid zich verkiesbaar moeten stellen als hij zijn mandaat wil verlengen. Het reglement bepaalt ook hoe om te gaan met afwezigheden.

Zodra er mandaten vrij komen, sturen we alle .be-registrars een e-mail om ze uit te nodigen zich te engageren voor het forum. Van iedere bijeenkomst maken we een uitgebreid verslag dat we aan alle .be-registrars bezorgen.